CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
188772248
Respublikos g. 94
Rokiškis
42136
LT
Asmuo ryšiams: Aldona Mikalkėnienė
Telefonas: +370 45871429
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.rokiskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=440394
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Rokiškio miesto komunalinio ūkio objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90600000  -  Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Rokiškio miesto komunalinio ūkio objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos. Pirkimas skirstomas į 3 dalis:
1 dalis-Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir eksploatacijos paslaugos;
2 pirkimo dalis – Rokiškio miesto viešųjų erdvių žolės pjovimo paslaugos;
3 pirkimo dalis – Rokiškio miesto bendrojo naudojimo teritorijų, objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir eksploatacijos paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45259000  -  Įrenginių remontas ir priežiūra
65320000  -  Elektros įrangos eksploatavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Rokiškio miesto teritorija ir Kalneliškio kapinės
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir eksploatacijos paslaugos:
apšvietimo valdymo įrenginių, spintų eksploatacinė priežiūra- preliminarus kiekis 468 vnt., apšvietimo elektros oro linijų laidų, kabelių eksploatacinė priežiūra- 36 km,
šviestuvų eksploatacinė priežiūra- 12 000 vnt. ir kitos tinklų priežiūros paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje, ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė 1 pirkimo daliai –
1 000 Eur su PVM,
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio miesto viešųjų erdvių žolės pjovimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77313000  -  Parkų priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Rokiškio miesto teritorijos viešosios erdvės, skverai, parkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Rokiškio miesto viešųjų erdvių žolės pjovimo paslaugos:
žolės pjovimas žaliuosiuose plotuose su krūmapjove - preliminarus kiekis 404 000 kv. m.
žolės smulkinimas (mulčiavimas) žaliuosiuose plotuose su traktorine žoliapjove - 80 ha,
žolės sugrėbimas ir išvežimas į kompostavimo vietas - 12 t. ir kitos paslaugos,
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje, ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė 2 pirkimo daliai – 2 000 Eur su PVM. Jeigu pasiūlymas teikiamas visoms pirkimo dalims, pasiūlymo užtikrinimo vertė – 5 000 Eur su PVM.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio miesto bendrojo naudojimo teritorijų, objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
98371111  -  Kapinių priežiūros paslaugos
50760000  -  Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paslaugų suteikimo vieta – Rokiškio miestas ir Kalneliškio kapinės.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Rokiškio miesto bendrojo naudojimo teritorijų, objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos:
laidojimo vietų nurodymas pagal išduotus leidimus. Laidojimo vietų techninė kontrolė - preliminarus kiekis per metus 250 vnt.,
takų ir aikštelių mechanizuotas sniego valymas - 220000 kv. m.,
žaliųjų plotų šienavimas žoliapjovėmis - 112000 kv. m.,
pagrindinių takų valymas nuo sniego rankiniu būdu - 280000 kv. m. ir kitos paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje, ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė 3 pirkimo daliai – 2 2 000 Eur su PVM. Jeigu pasiūlymas teikiamas visoms pirkimo dalims, pasiūlymo užtikrinimo vertė – 5 000 Eur su PVM.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminaraus laimėtojo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos tiekėjas privalo pateikti ne mažiau kaip 2 procentų sutarties sumos (su PVM) kiekvienai pirkimo daliai banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.
Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų po paslaugų suteikimo aktų, pažymų apie atliktų paslaugų vertę, PVM sąskaitų faktūrų pateikimo. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-19
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-19
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 414 kab., Respublikos g. 94, 42136, Rokiškis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?