CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=453895
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Techninio darbo projekto "Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste" parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Suprojektuoti ir pastatyti naują požeminę siurblinę su dviem siurbliais
(pagrindinis ir rezervinis), kurių kiekvieno galia ne mažiau kaip 22 kW. Siurblinės
konteinerį įgilinti iki 5.99* m į žemę. Siurblinėje turi būti įdiegta nuotolinė
interneto ryšiu valdoma įranga, skirta informuosi apie siurblinės gedimą.
2. Užkanavės gatvės ir Ošupio upelio sankirtos vietoje esančioje pralaidoje
suprojektuoti ir pastatyti atbulinį vožtuvą.
3. Siurblinės teritorija turi būti aptverta ne mažiau kaip 3* m aukščio tvora su rakinamais varteliais, tokio pločio, kad pro juos galėtų pravažiuoti sunkvežimis.
4. Suprojektuoti ir įrengti kompensacinį rezervuarą Ošupio, Kaniavasio ir O-1 sankirtoje.
5. Suprojektuoti ir atlikti apie 9,72* km atvirų griovių rekonstravimą.
6. Suprojektuoti ir atlikti naujo pylimo įrengimą apie 0,270* km. Pylimo altitudės turi būti tokios, kad apsaugotų teritoriją nuo 1 proc. pasikartojimo tikimybės potvynių.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Naujos siurblinės statyba šalia Užkanavės gatvės ir Ošupio upelio sankirtos, atvirų melioracijos griovių rekonstravimas Užkanavėje ir pylimo įrengimas palei Šventosios gatvę Palangoje.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Suprojektuoti ir pastatyti naują požeminę siurblinę su dviem siurbliais
(pagrindinis ir rezervinis), kurių kiekvieno galia ne mažiau kaip 22 kW. Siurblinės
konteinerį įgilinti iki 5.99* m į žemę. Siurblinėje turi būti įdiegta nuotolinė
interneto ryšiu valdoma įranga, skirta informuosi apie siurblinės gedimą.
2. Užkanavės gatvės ir Ošupio upelio sankirtos vietoje esančioje pralaidoje
suprojektuoti ir pastatyti atbulinį vožtuvą.
3. Siurblinės teritorija turi būti aptverta ne mažiau kaip 3* m aukščio tvora su rakinamais varteliais, tokio pločio, kad pro juos galėtų pravažiuoti sunkvežimis.
4. Suprojektuoti ir įrengti kompensacinį rezervuarą Ošupio, Kaniavasio ir O-1 sankirtoje.
5. Suprojektuoti ir atlikti apie 9,72* km atvirų griovių rekonstravimą.
6. Suprojektuoti ir atlikti naujo pylimo įrengimą apie 0,270* km. Pylimo altitudės turi būti tokios, kad apsaugotų teritoriją nuo 1 proc. pasikartojimo tikimybės potvynių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 33
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Už projekto parengimą apmokama gavus statybą leidžiantį dokumentą per 60 k d pagal gautus atsiskaitymo dok (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).
2. Už projekto vykdymo priežiūrą apmokama per 60 k d procentiškai pagal atliktų darbų apimtis iki einamojo mėn 25 d gautus atsiskaitymo dok.
3. Už darbus ES lėšomis atsiskaitoma per 60 k d pagal iki einamojo mėn 25 d gautus atsiskaitymo dok.
4. Už darbus Palangos m sav lėšomis atsiskaitoma per 30 k d pagal iki einamojo mėnesio 25 d gautus atsiskaitymo dok.
5. Galutiniai 5 % nuo atliktų statybos darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, gavus statybos užbaigimo aktą.
6.Tiekėjas privalo per 7 d d nuo sutarties pasirašymo d pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą -Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-08-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir galioja 33 mėn. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Projektą parengti ir jį suderinti su Užsakovu per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3. Projekto vykdymo priežiūra atliekama nuo statybos pradžios iki statybos dabų pabaigos.
4. Darbus atlikti pagal parengtą Projektą per 24 mėn. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, gautas statybos užbaigimo aktas, perduota visa išpildomoji dokumentacija susijusi su statybos darbais Užsakovui.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Kl;aipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?