CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=443790
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Preliminarus kadastrinių matavimų bylų parengimo poreikis apie 150 km kelių (gatvių).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarus kadastrinių matavimų bylų parengimo poreikis apie 150 km kelių (gatvių).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas sumoka paslaugos teikėjui už faktiškai suteiktas paslaugas pagal Sutartyje nurodytą paslaugos teikimo įkainį po to, kai yra priimtas suteiktų paslaugų rezultatas. Suteiktų paslaugų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovas pasirašo suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.
2. Už priimtas paslaugas Užsakovas apmoka pagal iki einamojo mėn. 25 d. gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras).
3. Apmokėjimas už atliktas paslaugas bus vykdomas iš LAKD lėšų per 5 d. d. po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 kal. d.
4. Paaiškėjus, kad paslaugos teikėjo atlikti kadastriniai matavimai, už kuriuos Užsakovas jau yra sumokėjęs, dėl tam tikrų aplinkybių yra tikslintini, paslaugos teikėjas privalo savo sąskaita patikslinti kadastrinių matavimų duomenis per Užsakovo nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo kadastrinių matavimų bylos grąžinimo paslaugos teikėjui tikslinti dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-05-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-12
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi Sutarties Šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.
Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos paslaugos teikėjas privalo pateikti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
Kiekvienais kitais metais tokio pat dydžio garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?