CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
188603091
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
Vilnius
01516
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Vaskela
Telefonas: +370 52191241
Faksas: +370 52612077
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=478881
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Komunikacijos kampanijos „Pažangus mokslas – komercializuotas mokslas“ sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Komunikacijos kampanijos sprendžiama problema: mokslo įstaigos nesiorientuoja į komercializuotus MTEP rezultatus. Komunikacijos kampanijos tikslai: Pristatyti slėnių – mokslo ir verslo centrų – galimybes įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo projektus; Skatinti mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis; Skatinti MTEP rezultatų komercializavimo suvokimą kaip institucijos prestižo ir pajamų šaltinį; Kelti tyrėjo, dirbančio mokslo komercializavimo projektuose, prestižą; Skatinti tyrėjų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis; Didinti visuomenės supratimą apie bendros mokslo ir verslo veiklos rezultatų naudą ir apie mokslo pasiekimų pritaikymą kasdieniame gyvenime. Komunikacijos kampanijos tikslinė auditorija – mokslo ir studijų institucijų administracija, tyrėjai, politikai, visuomenė (24 m. ir vyresni asmenys
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 44455.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Komunikacijos kampanijos sprendžiama problema: mokslo įstaigos nesiorientuoja į komercializuotus MTEP rezultatus. Komunikacijos kampanijos tikslai: Pristatyti slėnių – mokslo ir verslo centrų – galimybes įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo projektus; Skatinti mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis; Skatinti MTEP rezultatų komercializavimo suvokimą kaip institucijos prestižo ir pajamų šaltinį; Kelti tyrėjo, dirbančio mokslo komercializavimo projektuose, prestižą; Skatinti tyrėjų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis; Didinti visuomenės supratimą apie bendros mokslo ir verslo veiklos rezultatų naudą ir apie mokslo pasiekimų pritaikymą kasdieniame gyvenime. Komunikacijos kampanijos tikslinė auditorija – mokslo ir studijų institucijų administracija, tyrėjai, politikai, visuomenė (24 m. ir vyresni asmenys
Bendri komunikacijos kampanijos uždaviniai: Kryptingai formuoti palankų tikslinių grupių požiūrį bei susidomėjimą mokslo ir verslo bendradarbiavimo rezultatais, jų teikiama nauda, mokslo ir verslo centrais (slėniais); Skleisti informaciją apie mokslo teikiamas paslaugas Lietuvos ir užsienio verslui ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) gerąsias praktikas; Užtikrinti išsamios, objektyvios ir aktualios informacijos apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamas 2014-2020 ES fondų investicijų priemones, skirtas mokslui, prieinamumą ir sklaidą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 44455.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Nuo ne nuo tiekėjo priklausančių priežasčių sutartis gali būti pratęsta laikotarpiui iki 4 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindų nebuvimas ir EBVPD
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nėra
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros sutarties kainos įskaitant PVM. Jei tiekėjas iki sutartyje numatyto termino vėluoja pristatyti prekes, perkančioji organizacija pradės skaičiuoti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių kainos (su PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. (dešimties procentų) bendros sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 1  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius, Lietuva
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVPIS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 2625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?