CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Grigorjeva
Telefonas: +370 52112158
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454458
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimo darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Žirnių g. - Minsko pl. yra A1 kategorijos gatvės, Liepkalnio g. B1/B2 kategorijos gatvės. Atliekant šių gatvių bei sankryžos rekonstravimo darbus bus sutvarkyta apie 2,212 km važiuojamosios a/b dangos, rekonstruota 1538 m vandentiekio, 918,2 m buitinių nuotekų tinklų, paklota 8310 m gatvių apšvietimo kabelių, įrengta apie 5322 m lietaus nuotekų tinklų. Pastatytas 23,1 m ilgio irv78,2 m pločio viadukas. Įrengtos 1265,12 m ilgio atraminės sienutės, kurių numatomas aukštis nuo 0,1 m iki 9,2 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų atlikimo terminas mėnesiais  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais  /  Lyginamasis svoris:  4
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo siūlomo specialisto 1 (vienos) sutarties, einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės; kiti transporto statiniai, vertė  /  Lyginamasis svoris:  6
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimo sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo ir kurias tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų) gali būti sustabdytas darbų atlikimo terminas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
- pasiūlymą pateikęs dalyvis;
- kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
- kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 1700000 EUR sumai.
Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.
Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimo Užsakovui dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-27
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-27
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Konstitucijos pr. 3, 215 kabinete.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2019-04-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?