CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Giedrius Kasperavičius
Telefonas: +370 870668080
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://gamta.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=485607
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mūšos, Nevėžio, Sidabros ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo tikslas – parengti renatūralizavimo priemonių projektinę dokumentaciją, skirtą įgyvendinti sureguliuotų upių ruožuose renatūralizavimo priemones, sukursiančias įvairesnes hidromorfologines vandens telkinio sąlygas, kurios sukurs palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse ir taip prisidės gerinant vandens telkinių būklę.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Mūšos ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tikslas – parengti renatūralizavimo priemonių projektinę dokumentaciją, skirtą įgyvendinti sureguliuotų upių ruožuose renatūralizavimo priemones, sukursiančias įvairesnes hidromorfologines vandens telkinio sąlygas, kurios sukurs palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse ir taip prisidės gerinant vandens telkinių būklę.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 4 mėnesiams esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Maksimali Sutarties trukmė su pratesimu 22 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-012 ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 ,,Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Nevėžio ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tikslas – parengti renatūralizavimo priemonių projektinę dokumentaciją, skirtą įgyvendinti sureguliuotų upių ruožuose renatūralizavimo priemones, sukursiančias įvairesnes hidromorfologines vandens telkinio sąlygas, kurios sukurs palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse ir taip prisidės gerinant vandens telkinių būklę.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 4 mėnesiams esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Maksimali Sutarties trukmė su pratesimu 22 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-012 ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 ,,Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Sidabros ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tikslas – parengti renatūralizavimo priemonių projektinę dokumentaciją, skirtą įgyvendinti sureguliuotų upių ruožuose renatūralizavimo priemones, sukursiančias įvairesnes hidromorfologines vandens telkinio sąlygas, kurios sukurs palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse ir taip prisidės gerinant vandens telkinių būklę.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 4 mėnesiams esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Maksimali Sutarties trukmė su pratesimu 22 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-012 ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 ,,Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau -EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Pirkime taikomi tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą pateikiami Konkurso sąlygose. Informacija, keliama tiekėjui susijusi su jo teise verstis atitinkama veikla, pateikiama Konkurso sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas), ne mažiau kaip 10 % (dešimt) nuo Sutarties kainos, Eur su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-02-03

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40/1 Vilnius Vilnius LT
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas - ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 5 d.d. nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį pranešti.Ne vėliau kaip per 6 darbo dienas dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?