CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos energija"
140249252
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
LT92109
LT
Asmuo ryšiams: Skaidra Tunaitienė
Telefonas: +370 46392226
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454904
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
AB "Klaipėdos energija"
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
92109
LT
Asmuo ryšiams: IT tarnybos viršininkė Diana Vasiliauskienė
Telefonas: +370 46392221
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos KRK vidaus telekomunikacijų tinklo su elektros instaliacija atnaujinimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45314000  -  Telekomunikacijų įrangos įrengimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

vidinio Klaipėdos rajoninės katilinės pastatų ir patalpų (Administracinis, Klientų aptarnavimo centras, katilinės valdymo pultas, vandens paruošimo baras, apsaugos postas, stalių dirbtuvės) kompiuterinio-telefoninio ryšio tinklo atnaujinimas, tinklui reikalingo elektros maitinimo iš 0,4 kV skirstyklos įrengimas, naujos KRK patalpų apsauginės signalizacijos sistemos kabelinio tinklo įrengimas bei kiti techninėje specifikacijoje nurodyti darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31214500  -  Skirstomieji elektros skydai
45311000  -  Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
45312200  -  Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šilutės pl. 26, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

vidinio Klaipėdos rajoninės katilinės pastatų ir patalpų (Administracinis, Klientų aptarnavimo centras, katilinės valdymo pultas, vandens paruošimo baras, apsaugos postas, stalių dirbtuvės) kompiuterinio-telefoninio ryšio tinklo atnaujinimas, tinklui reikalingo elektros maitinimo iš 0,4 kV skirstyklos įrengimas, naujos KRK patalpų apsauginės signalizacijos sistemos kabelinio tinklo įrengimas bei kiti techninėje specifikacijoje nurodyti darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsimas galimas dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių 2 mėn
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Susitikimas su tiekėjais dėl objekto apžiūros numatomas š.m. gegužės 8 d. 9.00 val. Tiekėjams bus suteikta galimybė iš anksto arba atvykus į vietą gauti darbo vietų ir komutacinių spintų išdėstymo schemų (Techninės specifikacijos 1.28 p.) kopijas. Dėl schemų gavimo tiekėjai turi kreiptis į Dianą Vasiliauskienę, tel. 8-46-392221, el. paštas diana.vasiliauskiene@klenergija.lt

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo atitikti privalomus pašalinimo pagrindų reikalavimus nustatytus Viešųjų pirkimų įstatyme. Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi, su Pasiūlymu privalo pateikti EBVPD, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, Subrangovų ar kitų pasitelkiamų ūkio subjektų pašalinti iš pirkimo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai Rangovui atliekami etapais, pagal pateiktus atliktų darbų aktus, per 30 kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota sutarties įvykdymo garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo.
Rangovas, neužbaigęs darbų suderintais terminais bei neperdavęs Užsakovui ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės moka Užsakovui 0,04% (keturių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-04-25
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?