CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės kultūros centras
190496013
Vilkaviškio g. 2
Marijampolė
LT-68175
LT
Asmuo ryšiams: Linas Griška
Telefonas: +370 34374600
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampoleskc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=486774
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Marijampolės kultūros centras
190496013
Vilkaviškio g. 2
Marijampolė
LT-68175
LT
Asmuo ryšiams: Martynas Vaščėga
Telefonas: +370 65539348
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampoleskc.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Orkestrinė platforma
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42416300  -  Keltuvai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra orkestrinės platformos įsigijimas. Įsigijimas apima pristatymą, instaliavimą, įdiegimą, montavimą, paleidimą ir personalo apmokymą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 131352.23  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42416300  -  Keltuvai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilkaviškio g. 2, Marijampolė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra orkestrinės platformos įsigijimas. Įsigijimas apima pristatymą, instaliavimą, įdiegimą, montavimą, paleidimą ir personalo apmokymą. Gaminį sudaro plieninė platforma su grindų danga, kėlimo mechanizmų komplektas, kurį sudaro keltuvai, transmisija ir variklis, ir valdymo blokas su apsauga.
Tiekėjas turės suprojektuoti Gaminį, kurio judamų grindų plotas apie 30 m2. Tiekėjas prieš projektuodamas Gaminį turės Gaminio išmatavimus tikslintis Gaminio montavimo vietoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 131352.23  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos valios nepriklausančioms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 2 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Metaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM (bendros preliminarios Sutarties su PVM) kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną (jei Sutartyje nenumatytas prekių pristatymas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis). Jei Sutartyje numatytas Prekių pristatymas ar Paslaugų suteikimas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis, minėti delspinigiai skaičiuojami nuo nepristatytų prekių ar nesuteiktų paslaugų ir (ar) neįvykdytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų dalies.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-11-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-11-29
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vilkaviškio g. 2, Marijampolėje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuiose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?