CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
LT-03163
LT
Asmuo ryšiams: Lina Christoforovienė
Telefonas: +370 67125772
Faksas: +370 52497126
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454341
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Profesinio mokymo įstaigų pedagoginio personalo praktinių seminarų organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79633000  -  Darbuotojų tobulinimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – profesinio mokymo įstaigų pedagoginio personalo praktinių seminarų, siekiant perimti užsienio šalių gerąją praktiką, organizavimo ir vykdymo paslaugos.
Pirkimas skaidomas į 3 (tris) dalis:
I dalis: 2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Inovatyvus metalinių paviršių dažymas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos;
II dalis: 2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Sveikatai palankaus maisto gaminimas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos;
III dalis: 2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Modernios plaukų dažymo technologijos“ organizavimo ir vykdymo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Inovatyvus metalinių paviršių dažymas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79633000  -  Darbuotojų tobulinimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Inovatyvus metalinių paviršių dažymas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Praktinio seminaro programos aprašas  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-06-13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo I dalis – 300 Eur (trys šimtai Eur ir 00 ct).
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Sveikatai palankaus maisto gaminimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79633000  -  Darbuotojų tobulinimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Sveikatai palankaus maisto gaminimas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Praktinio seminaro programos aprašas  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-06-13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo II dalis – 350,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt Eur ir 00 ct).
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Modernios plaukų dažymo technologijos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79633000  -  Darbuotojų tobulinimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 (dviejų) 1 (vienos) dienos (8 akad. val.) praktinių seminarų „Modernios plaukų dažymo technologijos“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Praktinio seminaro programos aprašas  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-06-13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo III dalis - 350,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt Eur ir 00 ct).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas paraišką kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš Pirkimo dėl šių Pirkimo sąlygų 3.1 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1) praktiniai seminarai turi būti įvykdyti iki 2020 m. kovo 30 d. Paslaugų teikimo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 180 kalendorinių dienų Sutartyje nustatyta tvarka.
2) Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą bei pateikus sąskaitą - faktūrą po mokymų pravedimo, apmokama per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos iš LR Finansų ministerijos bus pervestos į Įgaliojusios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
3) Įgaliotoji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu. Paslaugų teikėjas per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pervesti užstatą į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Užstato suma: pirkimo I dalies – 800,00 Eur (aštuoni šimtai Eur ir 00 ct); pirkimo II dalies – 900,00 Eur (devyni šimtai Eur ir 00 ct); pirkimo III dalies - 900,00 Eur (devyni šimtai Eur ir 00 ct).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-06
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-06
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 438 kab., 4 aukštas, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (paraiškomis), atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-04-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?