CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
08221
LT
Asmuo ryšiams: Alina Kolosova
Telefonas: +370 61861689
Faksas: +370 2594401
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vac.le.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=444843
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IŠMANIOSIOS APSKAITOS INFRASTRUKTŪROS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38554000  -  Elektros skaitikliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra įskaitant: ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą; Komunikacijos infrastruktūrą; Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą; Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą; Integracijas su esamomis sistemomis; SMI valdymo perdavimą Pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus); SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas; Tolimesnis SM IS vystymą pagal pirkėjo Poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32581000  -  Duomenų perdavimo įranga
48614000  -  Duomenų rinkimo sistema
72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
72318000  -  Duomenų perdavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant: ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą; Komunikacijos infrastruktūrą; Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą; Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą; Integracijas su esamomis sistemomis; SMI valdymo perdavimą Pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus); SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas; Tolimesnis SM IS vystymą pagal pirkėjo Poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 120
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius".

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) ir dokumentus patvirtinančius jo atitikimą keliamiems reikalavimams. Reikalavimai Tiekėjo pašalinimo pagrindams, jo kvalifikacijos ir kitiems reikalavimams pateikiami Kvietimo teikti Paraiškas SPS priede Nr. 4.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurencinis dialogas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-04-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.
Šio Pirkimo metu bus vykdoma Dalyvių Kvalifikacinė atranka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Verslo aptarnavimo centras UAB
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?