CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
140199874
Taikos pr. 67
Klaipėda
94112
LT
Asmuo ryšiams: Žilvinas Balsevičius
Telefonas: +370 64038248
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gpmc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=446790
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196-9005-4019), Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio remonto darbai
Nuorodos numeris:  425045
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196-9005-4019) Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio remonto darbai pagal UAB Projektavimo studija „Archera“ parengtą techninį projektą „Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196-9005-4019) Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio remonto projektas“. Pagrindiniai duomenys apie pastatą: unikalus Nr. 2196-9005-4019, plane žymimas 2c2p, 2 aukštai, bendras plotas 3 276,57 m2, pagrindinis plotas 2 852,81 m2, tūris 17 779 m3, užstatytas plotas 2 002 m2. Pastatas 2018-2019 m. modernizuotas, apšiltinant visas konstrukcijas iš lauko.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Taikos pr. 67, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196-9005-4019) Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio remonto darbai pagal UAB Projektavimo studija „Archera“ parengtą techninį projektą „Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196-9005-4019) Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio remonto projektas“. Pagrindiniai duomenys apie pastatą: unikalus Nr. 2196-9005-4019, plane žymimas 2c2p, 2 aukštai, bendras plotas 3 276,57 m2, pagrindinis plotas 2 852,81 m2, tūris 17 779 m3, užstatytas plotas 2 002 m2. Pastatas 2018-2019 m. modernizuotas, apšiltinant visas konstrukcijas iš lauko.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui. Pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo bei dėl aplinkybių, kurios nurodytos Pirkimų sąlygų 5 priedo – Sutarties projekto – 6.4. punkte.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Esant poreikiui, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Pirkimo dokumentų 5 priedo - Sutarties projekto - 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis, pasilieka teisę iš tiekėjo apklausos būdu, neskelbiant apie pirkimą, pirkti papildomus bei techniniame projekte nenumatytus darbus, skirtus Sutarties objekto užbaigimui.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas su paraiška turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas, pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos (su PVM).
Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija) 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, už Darbus apmokama per 60 dienų (3.3 papunktis) nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atlieka tik gavus finansavimą iš Europos Sąjungos paramos projektą įgyvendinančiosios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-02
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-02
Vietos laikas:  08:59
Vieta:  
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisijos posėdyje (Taikos pr. 67, Klaipėda, 16A kabinetas)
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja. Tiekėjai taip pat nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas tol, kol nebus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
95187
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?