CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Mantas Kazakevičius
Telefonas: +370 52191334
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=458144
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES paramos administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Video klipų kūrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92111200  -  Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama 11 video klipų sukūrimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92111200  -  Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama 11 video klipų sukūrimo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Numatomų panaudoti techninių ir kitų priemonių įvairovė  /  Lyginamasis svoris:  70
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  30
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 90
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)- aktualią deklaraciją, patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas įsipareigoja paslaugas suteikti per 90kalendorinių dienų.
Paslaugų suteikimas įforminamas perkančiajai organizacijai ir tiekėjui pasirašant perdavimo – priėmimo aktą, jei pagrindinėje sutartyje nebus nurodyta kitaip.
Mokėjimas už paslaugas tiekėjui atliekamas pavedimu į tiekėjo nurodytą sąskaitą tik šiam naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu) pateikus PVM sąskaitą- faktūrą. Mokėjimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos –faktūros ir atliktų paslaugų perdavimo- priėmimo akto gavimo dienos. Perkančioji organizacija turi teisę neatlikti mokėjimo, jeigu tiekėjas nepateikia PVM sąskaitos – faktūros sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
S. Konarskio g. 13 (4 a. salė), Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais susipažinimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos "E-sąskaita" priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pretenziją, priims motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu praneš pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-15
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?