CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
302536989
A. Mickevičiaus g. 9
Kaunas
44307
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Girdžiūtė
Telefonas: +370 37327286
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lsmuni.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tunelių (Eivenių g. 4, Kaunas) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - tunelių (Eivenių g. 4, Kaunas) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
1. Projektinių pasiūlymų parengimas;
2. Techninio projekto parengimas;
3. Esamų pastatų, į kuriuos jungiami tuneliai, konstrukcijų tyrimai;
4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  39796.90  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - tunelių (Eivenių g. 4, Kaunas) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs. Šiuo pirkimu yra perkamos netipinio statinio (tunelių) techninio projekto parengimo paslaugos. Statinys bus projektuojamas po žeme, tačiau antžeminė tankiai apgyvendinta teritorija sąlygoją požeminių komunikacijų gausą, o antžeminių statinių, kurie bus apjungti į tunelių sistemą, konstrukcijų tyrimai, neatsiejamai įtakoja projektinių pasiūlymų parengimui, kuriuose turės būti išreikšta būsima statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja, bei jų pristatymui visuomenei; prisijungimo ir specialiųjų sąlygų gavimui; tinkamų bei pagrįstų sprendinių techniniam projektui parinkimui. Atkreiptinas dėmesys, kad antžeminių statinių statybos metai yra skirtingi. Vadinasi, šiems statiniams skirtingais laikotarpiais buvo taikomi projektavimui, statyboms ir eksploatacijai skirtingi teisės aktų reikalavimai, ko pasėkoje, nustačius dabartinę konstrukcijų būklę, gali būti reikalingi kiti sprendiniai, nei įprastai jie būtų parinkti. Tik Tiekėjas, valdantis visą informacijos ir žinių srautą, kuris bus įgytas atlikus tyrimus, parengus projektinius pasiūlymus ir juos pristačius visuomenei, bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, o Perkančiajai organizacijai pavyks pasiekti viešojo pirkimo tikslus. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą pilnai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimo objektą sudaro:
1. Projektinių pasiūlymų parengimas;
2. Techninio projekto parengimas;
3. Esamų pastatų, į kuriuos jungiami tuneliai, konstrukcijų tyrimai;
4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Slaugos fakulteto mokslo bazės sukūrimas“ (projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-09-0001). „Slaugos fakulteto studijų bazės sukūrimas“ (projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-06-0001).
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 064-149477
2019-669462

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Tunelių (Eivenių g. 4, Kaunas) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-09-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Eksploit"
302638855
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  39796.90  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?