CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=460219
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami pagal „S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje, statyba“ techninį darbo projektą, parengtą UAB „SRP projektas“, projekto vadovė Dovilė Gribulienė, atestato Nr. 31368. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje ilgis 0,408 km, važiuojamosios dalies plotis 6–7 m, eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostos plotis 3–3,5 m, gatvės lietaus nuotekų tinklai D200-250 – 0,645 km, gatvės apšvietimo tinklai – 1,159 km.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
S. Dariaus ir S. Girėno gatvė (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal „S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje, statyba“ techninį darbo projektą, parengtą UAB „SRP projektas“, projekto vadovė Dovilė Gribulienė, atestato Nr. 31368. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje ilgis 0,408 km, važiuojamosios dalies plotis 6–7 m, eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostos plotis 3–3,5 m, gatvės lietaus nuotekų tinklai D200-250 – 0,645 km, gatvės apšvietimo tinklai – 1,159 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 25
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 6 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc dydžio (be PVM) nuo pasiūlymo sumos.
2.Už gatvės rekonstravimo r darbus Užsakovas apmoka iš LAKD bei Palangos m sav biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėn 25 d gautus atsiskaitymo dos (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras):
2.1. Už gatvės rekonstravimo tinkamus finansuoti LAKD lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k d.
2.2. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti LAKD lėšomis – iš Palangos m sav administracijos biudžeto lėšų per 30 k d.
2.3. Galutinis Rangovo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-08-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – per 25 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovui bus suteikti įgaliojimai pateikti prašymą statybos užbaigimui ir statybos užbaigimo deklaracijų tvirtinti sistemoje „Infostatyba“.
3. Darbus atlikti rangovas privalo per 24 mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.
4. Į Sutarties vykdymo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo technologinis sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Statybos darbų technologinis sustabdymo laikotarpis netaikomas statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms. Jeigu statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Kl;aipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-28

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?