CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468210
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą, darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233220  -  Kelių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atlikti gatvių ir kelių su duobėtą asfaltbetonio ir žvyro danga asfaltavimą, esančių komunikacinių šulinių atstatymą į reikiamą lygį.
Orientaciniai darbų kiekiai pateikiami pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto lentelėje.
Detalus perkamų darbų apibūdinimas pateiktas Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbų techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų priedas).
Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras perkančiosios organizacijos Infrastruktūros skyriaus paraiškas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto orientacinio darbų kiekio.
Per visą sutarties galiojimo laiką tiekėjui nebus sumokėta daugiau nei 1600000 (vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių) eurų su PVM.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti lokalines sąmatas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233220  -  Kelių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atlikti gatvių ir kelių su duobėtą asfaltbetonio ir žvyro danga asfaltavimą, esančių komunikacinių šulinių atstatymą į reikiamą lygį.
Orientaciniai darbų kiekiai pateikiami pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto lentelėje.
Detalus perkamų darbų apibūdinimas pateiktas Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbų techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų priedas).
Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras perkančiosios organizacijos Infrastruktūros skyriaus paraiškas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto orientacinio darbų kiekio.
Per visą sutarties galiojimo laiką tiekėjui nebus sumokėta daugiau nei 1600000 (vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių) eurų su PVM.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti lokalines sąmatas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartį numatoma pratęsti 1 (vienerius) metus.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t. y. turi teisę atlikti susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių) statybos darbus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą numatoma 16000 Eur bauda.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka: mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
1. perkančioji organizacija už atliktus sutarties darbus pagal atsiskaitymo dokumentus (pažymą, PVM sąskaitą faktūrą, darbų atlikimo aktus) sumoka tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavusi lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tiekėjo pateiktų atsiskaitymo dokumentų. Už atliktus sutarties darbus, finansuojamus iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos;
2. perkančioji organizacija už atliktus sutarties darbus tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?