CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė kapitalinio remonto projektas ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė kapitalinio remonto projektas ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1) Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo socialinių paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė kapitalinio remonto techninis projektas, 1 vnt.;
2) Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo socialinių paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė kapitalinio remonto techninio projekto vykdymo priežiūra, 1 kompl.;
3) Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo socialinių paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė projektiniai pasiūlymai, 1 kompl.;
4) Ambulatorijos pastato (Priekulės valsčiaus teismo pastatų komplekso pirmo gyvenamojo pastato, unikalus kodas KVR 43735), Naujoji g. 5, Priekulės m., tvarkybos darbų projektas, 1 vnt.;
5) Ambulatorijos pastato (Priekulės valsčiaus teismo pastatų komplekso pirmo gyvenamojo pastato, unikalus kodas KVR 43735), Naujoji g. 5, Priekulės m., tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai, 1 kompl.;
6) Ambulatorijos pastato (Priekulės valsčiaus teismo pastatų komplekso pirmo gyvenamojo pastato, unikalus kodas KVR 43735), Naujoji g. 5, Priekulės m., tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra, 1 kompl.;
Projektuojamo statinio techniniai ir paskirties rodikliai: žemės sklypo plotas 0,7536 ha. Pagrindinio statinio bendras plotas 490,36 kv. m. Ambulatorijos pastato pritaikymas socialinių paslaugų dienos centrui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras, nes bus tikslinamas pirkimo objektas. Keičiasi perkančiosios organizacijos poreikis

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 099-239874
2019-613894

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo socialinių paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė, kapitalinio remonto projektas ir projekto vykdymo prie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1) Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
2) Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
3) Tiekėjas turės pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tiekėjai savo pasiūlymą gali pasirašyti viena iš priemonių:
a) mobiliojo parašo paslaugų teikėjų (Bitės, Telia, Tele2, Teledema) išduodamais kvalifikuotais elektroniniais parašais;
b) kvalifikuoto elektroninio parašo teikėjų išduodamais stacionariais įrenginiais (VĮ „Registrų centras“ išduodamomis USB kriptografinėmis laikmenomis ir lustinėmis kortelėmis bei Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduodamomis asmens tapatybės kortelėmis).
Pasiūlymo pasirašymui galima naudotis populiariausiomis interneto naršyklėmis (pvz., Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera). Mokomąjį filmuką, kaip CVP IS teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, rasite https://www.youtube.com/watch?v=mJq7jMardEI&feature=youtu.be . Mokomąją medžiagą, kaip CVP IS teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, rasite http://vpt.lrv.lt/lt/cvp-is/mokymu-medziaga/tiekejams-1.
4) Jeigu tiekėjo pasiūlymą bei (ar) kitus dokumentus pasirašė (įskaitant ir pasirašymą elektroniniu parašu) ir (ar) pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikė ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įgaliojimo pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei (ar) kitus dokumentus (įskaitant ir pasirašymą elektroniniu parašu) skaitmeninė kopija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Interneto adresas: http://www.klat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?