CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
188770044
Vilniaus g. 25,
Vilnius
01402
LT
Asmuo ryšiams: Vilija Burokienė
Telefonas: +85 2121126
Interneto adresas (-ai):
I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=453221
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Vartotojų teisių apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VTIS programinės įrangos paketo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72230000  -  Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

vykdant projektą „Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“, projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0019, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinė visuomenės skatinimas“ priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“, numatomos įsigyti VTIS programinės įrangos paketo pirkimas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 674451.41  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72230000  -  Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

vykdant projektą „Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“, projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0019, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinė visuomenės skatinimas“ priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“, numatomos įsigyti VTIS programinės įrangos paketo pirkimo paslaugos.
Vartotojų teisių informacinės sistemos modernizavimo paslaugos, apimančios šiuos esamų vartotojų teisių apsaugos srities paslaugų užsakymo ir teikimo procesų pakeitimus:
• Realizuota galimybė kreiptis tiesiogiai į pardavėją / paslaugų teikėją;
• Realizuota galimybė pardavėjams / paslaugų teikėjams VTIS matyti informaciją apie jiems pateiktus prašymus ir dėl jų veiklos ar neveikimo pateiktus skundus juos nagrinėjančiai institucijai;
• Realizuota galimybė kreiptis dėl kitose Europos Sąjungos šalyse registruotų pardavėjų / paslaugų teikėjų;
• Realizuoti duomenų mainai su Juridinių asmenų registru, EGS ir Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacine sistema;
• Realizuota galimybė visus gautus prašymus (skundus) ir (ar) pasiteiravimus registruoti VTIS;
• Sukurtos naujos statistinės ataskaitos.“
Paslaugų techninė specifikacija, apimtys, etapai, jų terminai ir teikimo metodika nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija".
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 674451.41  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 6 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“, projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0019

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo Konkurso sąlygose, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
Jei Teikėjas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių Paslaugų nesuteikia laiku, taip, kaip nustatyta Sutartyje, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vilniaus g. 25, Vilnius, 103 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?