CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=473108
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

„Polocko g. Vilniuje, sutvarkymas“ projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71250000  -  Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

„Polocko g. Vilniuje, sutvarkymas“ projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 49586.77  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Polocko gatvės Vilniaus m. sutvarkymo techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, Polocko gatvės Vilniaus m. (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre: 16073) tvarkybos darbų projektas ir kitos paslaugos, reikalingos projektams parengti bei projektų vykdymo priežiūrai atlikti. Detalios paslaugų apimtys nurodytos pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (projektavimo užduotyje) (1 priedas), kurią sudaro projektavimo užduotis ir jos priedai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Projektavimo paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti iki 60 d. d., esant aplinkybėms, nurodytoms pirkimo sutarties projekte.
Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui, taigi sutartis gali būti pratęsta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimo Nr. 432 3.5 punkto nuostatomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikomi
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikomi
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad projektavimo paslaugų teikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu 4 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą.
2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui (nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo pradėti teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas) pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu 1 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą.
3. Atsiskaitymo tvarka nurodyta konkurso sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 3 skyriuje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-27
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?