CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 52662703
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=444485
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
šiuo adresu: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 52662703
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje ,,EXPO 2020“ supaprastintas atviro projekto konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto konkurso objektas – Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ architektūriniai projektiniai pasiūlymai.
Projekto konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų išrinkti geriausią ir tinkamiausią Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ architektūrinį projektinį pasiūlymą (idėjinį projektą) ir su konkurso laimėtoju sudaryti paslaugų sutartį dėl Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ techninio projekto parengimo ir šio projekto vykdymo priežiūros.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite profesiją: Nurodyta projekto konkurso sąlygose

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Paviljono originalumas, informatyvumas, vientisumas - 45 balai;
2. Projekto atitikimas pasaulinės parodos „EXPO 2020“ temai „Sujunkime protus, kurkime ateitį“ - 25 balai;
3. Paviljono funkcionalumas - 30 balų.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-04-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Pirmosios vietos laimėtojui bus skiriama 10000 eurų premija; antrosios – 7000 eurų; trečiajai – 3000 eurų.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pasirašius sutartį dėl techninio projekto parengimo paslaugų ir projekto įgyvendinimo priežiūros, techninis projektas bei kiti reikalingi dokumentai ir brėžiniai turės būti parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Techninio projekto parengimo kaina negalės viršyti 100000 eurų, o projekto vykdymo priežiūra - ne daugiau kaip 50000 eurų.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01105
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?