CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
08221
LT
Asmuo ryšiams: Vida Zaikauskienė
Telefonas: +370 61457227
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vac.le.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2018-ESO-821) Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32441000  -  Telemetrijos įrenginiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

51110000  -  Elektros įrenginių montavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
1. Motorų g. 2, Vilnius; 2. Chemijos pr.23, Kaunas; 3. Liepų g.64 A Klaipėda; 4.Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys; 5. Tilžės g. 68, Šiauliai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti:
1. Micro TSPĮ valdiklio komplektas su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga bei Micro TSPĮ spinta ne mažiau IP 61 su kabelių tvirtinimo kanalais, laikikliais ir kitomis techniniuose reikalavimuose nurodytomis medžiagomis, įskaitant Įrangos derinimą – konfigūravimą - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus kiekis ne daugiau kaip 150 komplektų;
2. Analoginių įėjimų IS atskyriklis - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus kiekis ne daugiau kaip 300 komplektų;
3. Diskretinių įėjimų IS atskyriklis - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus kiekis ne daugiau kaip 150 komplektų;
4. Antivandalinė dėžė telemetrijos spintos montavimui ne mažiau IP 44 - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus kiekis ne daugiau kaip 140 vnt.;
5. Uždujinimo signalizatorius su jutikliu - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus kiekis ne daugiau kaip 150 komplektų;
6. Projekto parengimas (ne mažiau 7 kopijos) - maksimalus kiekis ne daugiau kaip 1 komplektas;
7. Ne mažiau kaip 8 val. personalo instruktavimo paslauga, ne mažiau kaip 14 darbuotojų - maksimalus kiekis ne daugiau kaip 1 komplektas;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Energijos skirstymo operatorius".

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 207-473545
2018-632255

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: (2018-ESO-821) Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-06-03
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB „ELSIS TS“
226245770
Taikos pr.106C
Kaunas
51169
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  458520.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Energijos skirstymo operatorius"
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

UAB Verslo aptarnavimo centras
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
LT
Interneto adresas: http://vac.le.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 10 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?