CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Vilutytė
Telefonas: +370 37423285
Faksas: +370 37223106
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=480278
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus vidaus ekspozicijos koncepcijos sukūrimo, projekto parengimo paslaugų ir ekspozicijos įrangos įsigijimo bei įrengimo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

39154000  -  Parodų įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus vidaus ekspozicijai reikalingos įrangos įrengimas pagal tiekėjo techninį pasiūlymą, jo sukurtą koncepciją bei jos pagrindu, pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus, parengtą projektą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79932000  -  Interjero projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus vidaus ekspozicijai reikalingos įrangos įrengimas pagal tiekėjo techninį pasiūlymą, jo sukurtą koncepciją bei jos pagrindu, pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus, parengtą projektą. Pirkimo objektą sudaro šie etapai:
Pirmasis etapas – koncepcijos sukūrimo paslaugos. Paslaugų suteikimo terminas – 5 mėnesiai, nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
Antrasis etapas – projekto parengimo paslaugos. Paslaugų suteikimo terminas 7 mėnesiai, nuo koncepcijos sukūrimo ir perdavimo dienos;
Trečiasis etapas – ekspozicijos įrangos (prekių) įsigijimas ir įrengimas. Prekės turi būti patiektos ir įrengtos per 8 mėnesius nuo projekto parengimo ir perdavimo dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 27
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina (jei antspaudus turi) abi sutarties šalys ir tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 2 (dviems) procentams nuo pradinės sutarties vertės, nurodytos sutarties 2 punkte, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę teikti šias paslaugas garantuotojo, galiojantį iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutartis galioja 27 mėnesius arba iki sutarties nutraukimo. Jeigu tiekėjas per nurodytą laikotarpį nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. Tokiu atveju sutartis neįsigalioja.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-11-27
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-02-25
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-11-27
Vietos laikas:  11:00
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?