CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=480999
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  456588
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71630000  -  Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (PS) valdomų motorinių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros paslaugos (toliau – TA paslaugos) ir su TA paslaugomis susijusios kitos tiekėjo teikiamos paslaugos (toliau – Paslaugos). TA paslaugos privalės būti teikiamos PS priklausančiose gamybinėse patalpose įrengtose privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotyse Vilniuje (PS TS stotyse); 2. tiekėjo valdomose privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotyse, kai TA paslaugos negalės būti teikiamos PS TA stotyse. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpis baigiasi praėjus 36 mėnesiams arba kai Paslaugų teikimo laikotarpiu PS nupirktų Paslaugų bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią PS skyrė Paslaugų teikimo laikotarpio pirkimams ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. Sutarties pratęsimas nenumatytas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 180000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71630000  -  Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdomų motorinių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros paslaugos (toliau – TA paslaugos) ir su TA paslaugomis susijusios kitos tiekėjo teikiamos paslaugos (toliau – Paslaugos). TA paslaugos privalės būti teikiamos: 1. Perkančiajam subjektui priklausančiose gamybinėse patalpose įrengtose privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotyse: 1.1. 1 PS Paslaugų teikimo vieta – Verkių transporto departamentas, adresu Verkių g. 52, Vilnius; 1.2. 2 PS Paslaugų teikimo vieta – Antakalnio transporto departamentas, adresu Žolyno g. 15, Vilnius; 1.3. 3 PS Paslaugų teikio vieta – Viršuliškių transporto departamentas, adresu Justiniškių g. 14, Vilnius; 2. tiekėjo valdomose privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotyse, kai TA paslaugos negalės būti teikiamos Perkančiajam subjektui priklausančiose gamybinėse patalpose įrengtose privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotyse. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų TA paslaugų savybės, orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui, ir reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Motorinių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis baigiasi praėjus 36 mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Paslaugų teikimo laikotarpio pratęsimas nenumatytas) arba kai Paslaugų teikimo laikotarpiu Perkančiojo subjekto nupirktų Paslaugų bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią Perkantysis subjektas skyrė Paslaugų teikimo laikotarpio pirkimams ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. 36 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio lėšų suma (sutartyje – pradinė sutarties kaina) be PVM – 180 000,00 eurų. Sutarties pratęsimas nenumatytas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 180000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei tiekėjas per sutartyje nurodytus terminus neištaiso Perkančiojo subjekto pagrįstoje pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nesuteikia Paslaugų ar nepradeda Paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašyta pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias tiekėjo Paslaugas teikiančių darbuotojų tą dieną nesuteiktas konkrečias Paslaugas ar netinkamai suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas tiekėjui nemokės. Jei Perkantysis subjektas Paslaugų teikimo laikotarpiu tiekėjui pateikia 5 pagrįstas pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pagrįstą Perkančiojo subjekto pretenziją tiekėjui gali būti skiriama 50,00 eurų bauda. Bauda ar baudos bus išskaičiuojama (-os) iš Perkančiojo subjekto tiekėjui mokėtinos sumos už kalendorinį mėnesį, kurį buvo surašyta (-os) pretenzija (-os), suteiktas Paslaugas. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-24
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-02-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-24
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?