CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Barkovskienė
Telefonas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=462235
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo atsarginių dalių ir polimerinių briaunotų įtempimo izoliatorių pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34940000  -  Geležinkelio įrenginiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo atsarginės dalys ir polimeriniai briaunoti įtempimo izoliatoriai, naudojami Vilniaus mieste esančio ir eksploatuojamo troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo remontui ir atnaujinimui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo atsarginės dalys
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34940000  -  Geležinkelio įrenginiai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo atsarginės dalys, naudojamos Vilniaus mieste esančio ir eksploatuojamo troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo remontui ir atnaujinimui. Perkamas prekių kiekis: 1200 vnt. ir 50 kompl. Prekės tiekėjo transportu ir sąskaita turi būti pristatomos dalimis, jų pristatymą išskaidant į 2 etapus:1 dalį (1 partiją) – 50 procentų specifikacijoje nurodyto kiekvienos prekės kiekio turės būti pristatyta ne ilgiau nei per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant; 2 dalį (2 partiją) – 50 procentų specifikacijoje nurodyto kiekvienos prekės kiekio turės būti pristatyta per 1 mėnesį praėjus 4(keturiems) mėnesiams po pirmojo pristatymo etapo prekių pristatymo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Bendras prekių abiejų dalių (partijų) pristatymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 7 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Polimeriniai briaunoti įtempimo izoliatoriai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34940000  -  Geležinkelio įrenginiai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – polimeriniai briaunoti įtempimo izoliatoriai, naudojami Vilniaus mieste esančio ir eksploatuojamo troleibusų oro linijų kontaktinio tinklo remontui ir atnaujinimui. Perkamas prekių kiekis: 600 vnt. Prekės tiekėjo transportu ir sąskaita turi būti pristatomos dalimis, jų pristatymą išskaidant į 2 etapus:1 dalį (1 partiją) – 50 procentų specifikacijoje nurodyto kiekvienos prekės kiekio turės būti pristatyta ne ilgiau nei per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant; 2 dalį (2 partiją) – 50 procentų specifikacijoje nurodyto kiekvienos prekės kiekio turės būti pristatyta per 1 mėnesį praėjus 4(keturiems) mėnesiams po pirmojo pristatymo etapo prekių pristatymo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Bendras prekių abiejų dalių (partijų) pristatymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 7 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas privalo pateikti užpildytą Europos bandrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarčių pobūdį ir ypatumus, už pristatytas prekes perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas,uždelsęs pristatyti prekes,nepakeitęs kitomis,kokybiškomis ir reikalavimus atitinkančiomis prekėmis sutartyje nurodytais terminais, perkančiajam subjektui pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 3proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų arba nepakeistų prekių sumos (be PVM),bei atlygina patirtus pagrįstus nuostolius dėl netinkamos prekių kokybės padarinių.Tiekėjui vėluojant pristatyti ar pakeisti nekokybiškas prekes, kokybiškomis ir reikalavimus atitinkančiomis prekėmis ilgiau nei 30k.d.,perkantysis subjektas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir skirti tiekėjui papildomai 500Eur baudą už sutarties įsipareigojimų nevykdymą.Tuo atveju,jei perkantysis subjektas jau būna sumokėjęs už nekokybišką prekę ir tiekėjas jos nepakeičia per nurodytą terminą,tiekėjas privalo per 3 d.d. grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtą pinigų sumą,neatsižvelgiant į tai,ar perkantysis subjektas pasinaudojo galimybe nutraukti sutartį ar skirti baudą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-10-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-27
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose adresu Žolyno g. 15, Vilniuje, 200 kab., 2 aukšte.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?