CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52506079
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=450121
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 4898874.58  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Tiekėjas, vadovaudamasis 2018 m. SĮ „Vilniaus planas“ parengtu techniniu projektu Nr. VP17-33 „Žirmūnų, Minties ir Šilo g. kapitalinio remonto, M. Katkaus g. rekonstravimo ir teritorijos tarp Minties, Žirmūnų ir Tuskulėnų g., Vilniaus m. sutvarkymo projektas“, ir paties tiekėjo parengtu darbo projektu turės (toliau nurodyti kiekiai yra orientaciniai): įrengti / rekonstruoti pėsčiųjų takus (apie 5145 m); įrengti dviračių takus (apie 3390 m); įrengti automobilių stovėjimo vietas (26 vnt.); įrengti / atnaujinti apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą; įrengti / atnaujinti vaikų žaidimų ir ramaus poilsio aikšteles, įrengti universalias sporto ir aktyvaus poilsio aikšteles (15 kompl); įrengti mažosios architektūros elementus; atnaujinti / įrengti paviršinių lietaus nuotekų sistemas (apie 531,2 m); atnaujinti / sutvarkyti teritorijos apželdinimą; vykdyti kitas pareigas, užduotis ir rizikas, nustatytas tiekėjui bei reikalingas tinkamam projekto įgyvendinimui. Perkančiosios organizacijos pavedimu tiekėjas turės nužymėti statybvietės teritorijos ribas bei įrengiant statybvietę turės užtikrinti jos apsaugą. Perkančiosios organizacijos pavedimu, tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas;
2. darbų kiekiai ir apimtys apibūdintos techninėje specifikacijoje, kurią sudaro projektas, aiškinamasis raštas, įkainotų veiklų sąrašas ir kiti dokumentai (1 priedas);
3. rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, tačiau ne daugiau nei nulėmė atitinkamos aplinkybės, nurodytos konkurso sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 2.2 punkte.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „KOMPLEKSINIO GYVENAMOJO RAJONO KVARTALO ŽIRMŪNŲ, MINTIES, TUSKULĖNŲ GATVIŲ TRIKAMPYJE VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0012

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, įrodinėjant atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę atlikti šiuos statinio statybos darbus:
Statinių kategorija – ypatingi statiniai:
Statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys:
• Bendrieji statybos darbai:
- žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas);
- statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas (betono, mūro);
- hidroizoliacija.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikomi
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikomi
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai.
2. Atsiskaitymo tvarka nurodyta konkurso sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 8 skyriuje.
3. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai, šiame Sutarties skyriuje nurodytas 30 kalendorinių dienų apmokėjimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-19
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Su gautais pasiūlymais bus susipažįstama skelbime apie pirkimą nurodytu Lietuvos laiku įgaliotosios organizacijos (412 kab., Algirdo g. 19, Vilniuje) Komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į įgaliotosios organizacijos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą ne mažesnei kaip 1 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos EUR be PVM sumai arba pateikti banko garantiją (elektronine forma) ne mažesnei kaip 1 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos EUR be PVM sumai, arba pateikti draudimo bendrovės išduotą pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą (elektronine forma) ne mažesnei kaip 1 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos EUR be PVM sumai.
2. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?