CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26, Vilnius
Vilnius
LT-03215
LT
Asmuo ryšiams: Renata Eglinskienė
Telefonas: +370 52113816
Faksas: +370 52113816
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.gynybosstabas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442525
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Automobilių nuoma naudojimui Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34114400  -  Mikroautobusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Automobilių nuoma naudojimui Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (lengvasis automobilis (sedanas); keleivinis mikroautobusas, 2 lengvieji (daugiatiksliai) automobiliai)
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 26446.28  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34111000  -  Universalūs automobiliai ir sedanai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Automobilių nuoma naudojimui Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (lengvasis automobilis (sedanas); keleivinis mikroautobusas, 2 lengvieji (daugiatiksliai) automobiliai)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 26446.28  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo dalyvį pašalinti iš pirkimo. Dalyvis informaciją pateikia vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas turi pateikti užpildytą EBVPD
Teikėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas pateikia: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar kitus dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs arba vykdo bent vieną ar kelias sutartį (-is), susijusią (-ias) su automobilių nuomos paslaugomis, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 16000,00 Eur su PVM.
Jei paslaugų teikėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad teikėjo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdytos (-ų) dalis (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė kaip 16000,00 Eur su PVM.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų sutarčių sąrašą (pildomas pagal pirkimo dokumentų 3 priedą), nurodant sutarčių (įvykdytų sutarčių dalių) objektus, trumpą sutarties (-ių) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (įvykdytų sutarčių dalių) pradžios ir pabaigos datas, įvykdytos sutarties (ar įvykdytos sutarties dalies) vertę, paslaugų gavėjus ir jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus reikalaujama.
Papildomos sąlygos nurodomos konkurso medžiagos 7 priede (Sutarties projektas):
Sutarties bendrosios dalies 10.4 punkte nurodytas Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % sutarties kainos be PVM.
Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2% dydžio nuo paslaugų kurių trūkumai neištaisyti, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą valandą.
Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 % dydžio nuo paslaugų, kurių trūkumai neištaisyti kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-02-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kapsų g. 44, Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?