CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112, LT-
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=466311
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

J. Janonio gatvės Palangoje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros p-aslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gatvės ilgis ~ 413 m., kategorija D2, lietaus nuotekų tinklai D315 priskiriami neypatingų statinių grupei, gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 7 m.
Gatvė, šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai ir elektroniniai ryšiai projektuojami ruože nuo Janonio g. Nr.1 iki Gintaro g (x/y-pradžia: 6202076,60/316806,45, x/y-pabaiga: 6202430,42/316935,78);
Gatvės apšvietimas ir orinės linijos kabeliavimas projektuojamas ruože nuo Janonio g. Nr.1 iki Žvejų g (x/y-pradžia: 6202076,60/316806,45, x/y-pabaiga: 6202814,19/317076,80). Rengiant apšvietimo tinklų ir orinės linijos kabeliavimo projekto dalis, ruože nuo Gintaro g iki Žvejų g, kabelių tiesimą po važiuojamąja dalimi projektuoti betranšėjinėmis technologijomis išsaugant asfaltbetonio dangas.
Projektuojamos gatvės dangos:
1.važiuojamosios dalies ruože nuo Senojo turgaus g. iki Gintaro g.–asfaltbetonis.
2.važiuojamosios dalies danga nuo J. Janonio g. Nr. 1 iki Senojo turgaus g.–betoninės trinkelės.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektuojamos gatvės ilgis ~ 413 m., gatvės kategorija D2, lietaus nuotekų tinklai D315 priskiriami neypatingųjų statinių grupei, projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 7 m.
Gatvė, šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai ir elektroniniai ryšiai projektuojami ruože nuo Janonio g. Nr.1 iki Gintaro gatvės (x/y-pradžia: 6202076,60/316806,45, x/y-pabaiga: 6202430,42/316935,78);
Gatvės apšvietimas ir orinės linijos kabeliavimas projektuojamas ruože nuo Janonio g. Nr.1 iki Žvejų gatvės (x/y-pradžia: 6202076,60/316806,45, x/y-pabaiga: 6202814,19/317076,80). Rengiant apšvietimo tinklų ir orinės linijos kabeliavimo projekto dalis, ruože nuo Gintaro gatvės iki Žvejų gatvės, kabelių tiesimą po važiuojamąja dalimi projektuoti betranšėjinėmis technologijomis išsaugant asfaltbetonio dangas.
Projektuojamos dangos:
1. Gatvės važiuojamosios dalies danga ruože nuo Senojo turgaus g. iki Gintaro g. – asfaltbetonis.
2. Gatvės važiuojamosios dalies danga ruože nuo J. Janonio g. Nr. 1 iki Senojo turgaus g. – betoninės trinkelės.
Vadovaujantis išduotomis projektavimo sąlygomis rengiamos atskiros projekto dalys (lietaus nuotekų, elektroninių ryšių, ESO tinklų iškėlimo, susisiekimo, bendroji, kainos nustatymo, apšvietimo tinklų, darbų organizavimo, geologinė).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Už projektavimą Užsakovas apmoka LAKD lėšomis iki einamojo mėn 25 d pagal gautus atsiskaitymo dok (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k d.
2.Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k d nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos.
3.Teikėjas privalo per 5 d d nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užtikrinimą–Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
4.Projekto vykdymo priežiūros sutarties užtikrinimą–Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) Paslaugos teikėjas pateikia per 5 d d nuo raštiško Statytojo pranešimo apie statybos darbų pradžią.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-10-22
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina Sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Techninį darbo projektą parengti per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas, viešinimo visuomenei procedūros, statybą leidžiančio dokumento gavimas bei visos privalomos procedūros reikalingos statybą leidžiančio dokumento gavimui. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, techninio darbo projekto parengimo sutarties ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne daugiau kaip 2 mėn.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Kl;aipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?