CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VĮ Registrų centras
124110246
Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius
Vilnius
03105
LT
Asmuo ryšiams: Robertas Ignatjevas
Telefonas: +370 52688352
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.registrucentras.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsajų su Asmens dokumentų išdavimo sistema, Užsieniečių registru ir Vidaus reikalų informacine sistema sukūrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Valstybės įmonės Registrų centro kartu su partneriais Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Asmens dokumentų išrašymo centru prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, vykdant investicijų projektą „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“, numatomos įsigyti Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsajų su Asmens dokumentų išdavimo sistema, Užsieniečių registru ir Vidaus reikalų informacine sistema sukūrimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  538560.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, Šventaragio g. 2, Vilnius, Žirmūnų g. 1D, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos:
1. Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko sinchroninės duomenų mainų sąsajos su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų baze atjungimas ir naujos Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės asinchroninės integracinės sąsajos su Vidaus reikalų informacinės sistemos centriniu duomenų banku sukūrimas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
2. Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos programinės įrangos ir jos duomenų perkėlimas į atskirai nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registro veikiančią informacinių technologijų infrastruktūrą, išlaikant iki šio pirkimo pradžios buvusį jos funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas su Vidaus reikalų informacinės sistemos centriniu duomenų banku, Sertifikatų valdymo informacine sistema, Asmens dokumentų gamybos informacinė sistema, Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema ir kitomis vidinėmis informacinėmis sistemomis, bei naujų sąsajų su Vidaus reikalų ministerijos ADMIN posisteme ir Lietuvos Respublikos gyventojų registru sukūrimas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsajos su Užsieniečių registru projektavimas ir realizacija Užsieniečių registro pusėje pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
4. Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsajos su Užsieniečių registru ir Asmens dokumentų išdavimo informacine sistema realizacija Lietuvos Respublikos gyventojų registro pusėje pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomo integracinio sprendimo architektūra ir įgyvendinimas  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Informacijos saugos užtikrinimo priemonės  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 02.3.1.-CPVA-V-529-01-0009 "Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas"

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 222-508085
2018-638822
IV.2.9)

Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: ST-59

Pavadinimas: Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsajų su Asmens dokumentų išdavimo sistema, Užsieniečių registru ir Vidaus reikalų informacine sistema sukūrimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Solver“
300091960
Juozo Rutkausko g. 6
Vilnius
05132
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB „E. Ana“
124259838
Vinco Kudirkos g. 7
Vilnius
03105
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  538560.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  538560.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  538560.00  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?