CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
LT-39143
LT
Asmuo ryšiams: Aurelija Vareikienė
Telefonas: +370 45154039
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=460358
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Gytis Vitkus
Telefonas: +370 45154037
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pasvalio kultūros centro didžiosios salės atnaujinimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatoma įsigyti Pasvalio kultūros centro, esančio Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalyje didžiosios salės atnaujinimo darbus, kurie vykdomi šiose patalpose: tambūre, didžiojoje salėje, šoninėje kišenėje, pagalbinėse patalpose, garso ir apšvietimo operatorių patalpose, koridoriuose. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis techniniu projektu ,,Pasvalio miesto kultūros namų Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalyje rekonstrukcijos projektas" (Nr. SPV-08-043-TP). Tiekėjas turės parengti darbo projektą. Techniniame projekte nurodyti medžiagų/ įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti kultūros centro didžiosios salės atnaujinimo darbus. Perkami tik didžiosios salės atnaujinimo darbai, kurie vykdomi šiose patalpose: tambūre, didžiojoje salėje, šoninėje kišenėje, pagalbinėse patalpose, garso ir apšvietimo operatorių patalpose, koridoriuose. Didžiosios salės zona, kurioje bus atliekami darbai, techninio projekto etapų aprašo brėžinyje yra pažymėta raudona spalva.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0001 ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas"

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlyme įvardintų kitų ūkio subjektų (subrangovų) EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims pasirašius pirkimo sutartį ir tiekėjui pateikus tinkamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą). Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma - 5 proc. sutarties kainos.
2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos ,,E. sąskaita" priemonėmis.
3. Šią pirkimo sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-27
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 317 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sutarties trukmė - 21 mėn. Per 18 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo tiekėjas turi suteikti visas paslaugas ir atlikti Pasvalio kultūros centro didžiosios salės atnaujinimo darbus, gauti statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo terminas - 105 dienos nuo darbų perdavimo-priėmimo akto datos). Perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 2 mėnesius (per 60 dienų) nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583
Interneto adresas: https://pat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?