CVPP

Skelbimas, susijęs su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisa

I dalis: Perkančioji organizacija (institucija)

I.1)

Pavadinimas, adresai ir kontaktiniai duomenys

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
188602751
Totorių g. 25/3
LT-01121  Vilnius
LT
Kam: Aurimas Banys
Telefonas: +370 70680589
El. paštas: Aurimas.Banys@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4603
I.2)

Perkančiosios įstaigos tipas

Perkančioji organizacija

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai :

Investuotojo atranka dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektų karinių dalinių vystymui

II.1.2)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Ivestuotojo atranka dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektų: karinio dalinio vystymas Šilalės rajone, karinio dalinio vystymas Vilniaus rajone, karinio dalinio vystymas Šiaulių mieste

Pirkimo objektas yra skaidomas į 3 dalis:

1. Karinio dalinio vystymas Šilalės rajone, Pajūrio miestelyje

2. Karinio dalinio vystymas Rokantiškių kaime (Vilniaus rajone)

3. Karinio dalinio vystymas Šiaulių regione

Projektai įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1309 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo“

II.1.3)

Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV)

Pagrindinis žodynas
45000000   Statybos darbai
Papildomas žodynas
45453000   Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
50000000   Remonto ir priežiūros paslaugos
65000000   Komunalinės paslaugos
70330000   Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį
71000000   Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
75100000   Administravimo paslaugos
90000000   Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
90910000   Valymo paslaugos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybų procedūra
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda

Skelbimo nuoroda:  2019-695437
IV.2.3)

Skelbimas, su kuriuo yra susijusi ši publikacija

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 046-106632
IV.3.2)

Skelbimas, su kuriuo yra susijusi ši publikacija

2019-695437
IV.2.4)

Skelbimo originalo išsiuntimo data:

2019-03-05

VI dalis: Kita informacija

VI.1)

Šio skelbimo tikslas:

Pataisa
VI.3)

Informacija, kurią ketinama taisyti ar papildyti:

VI.3.1)

Pradinės informacijos arba TED publikacijos pakeitimas nesutampa

Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa
VI.3.2)

Skelbimas ar atitinkami konkurso dokumentai

Skelbimo originale
VI.3.3)

Taisytinas skelbimo originalo tekstas

VI.3.4)

Taisytinos skelbimo originalo datos

Taisytinų datų vieta:  IV.3.4)
Vietoj: 
2019-06-10 - 10:00
Turi būti: 
2019-06-28 - 10:00
VI.3.5)

Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos

VI.3.6)

Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą

VI.4)

Kita papildoma informacija:

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2019-06-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?