CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Malijauskienė
Telefonas: +370 52718221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=459860
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Teisinių paslaugų pirkimas (MD-D1-34)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000  -  Teisinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Teisinių paslaugų pirkimas siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000  -  Teisinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirminės teisinės paslaugos:
1. dalyvavimas užsieniečio apklausoje, kurią atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Perkančiosios organizacijos tarnautojai Vilniaus mieste (1 paslauga asmeniui);
2. dalyvavimas užsieniečio apklausoje, kurią atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Perkančiosios organizacijos tarnautojai ne Vilniaus mieste (1 paslauga asmeniui);
Antrinės teisinės paslaugos:
1. procesinių dokumentų, susijusių su teisių į prieglobstį įgyvendinimu, teismui parengimas ir pateikimas (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: susipažinimas su užsieniečio bylos dokumentais; susitikimas su užsieniečiu prieš rengiant procesinius dokumentus; susitikimas su užsieniečiu prieš teikiant procesinius dokumentus teismui) (1 paslauga asmeniui);
2. prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas pirmosios instancijos teisme Vilniaus mieste (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui);
3. prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas pirmosios instancijos teisme ne Vilniaus mieste (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui);
4. prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas apeliacinės instancijos teisme (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui).
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Iš 2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo metinės programos finansuojamas projektas „Prieglobsčio
prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“ Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Preliminarioji sutartis:
Jei Užsakovas nutraukia šią Sutartį su Tiekėju dėl Sutarties 9.3 papunktyje numatytų aplinkybių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur baudą.
Pagrindinė sutartis:
Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, moka Užsakovui 5 procentų nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje, dydžio baudą. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,05 procento nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje, dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Jei Tiekėjas nesuteikia
paslaugų (pirminių teisinių paslaugų) Užsakovo pranešime apie Paslaugų poreikį
nurodytu laiku, Paslaugų teikėjui skiriama 300,00 Eur bauda ir Tiekėjas privalo
padengti nuostolius, jeigu Užsakovas privalėjo naudotis kito Tiekėjo
paslaugomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2019-07-02
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip įgaliotoji perkančioji organizacija. Pirkimą atlikti įgaliojo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-24
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?