CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos"
124644360
Žolyno g. 15, Vilnius
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Marius Lazauskas
Telefonas: +370 52709339
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniustransport.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=474628
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Specialiųjų darbo drabužių SĮ "Susisiekimo paslaugos" darbuotojams pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: specialieji darbo drabužiai darbuotojams (toliau – prekės). Prekių kiekis: maksimalus įsigyjamų prekių kiekis nurodytas šio pirkimo 1 priede techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija). Prekės perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o, jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris. Prekių tiekimo terminai: prekės turi būti pagamintos ir pristatytos per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių tiekimas laikomas baigtu, kai tiekėjas ir perkančioji organizacija pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą. Prekių pristatymo vieta - Žolyno g. 15, Vilnius. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių kiekį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: specialieji darbo drabužiai darbuotojams (toliau – prekės). Prekių kiekis: maksimalus įsigyjamų prekių kiekis nurodytas šio pirkimo 1 priede techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija). Prekės perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o, jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris. Prekių tiekimo terminai: prekės turi būti pagamintos ir pristatytos per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių tiekimas laikomas baigtu, kai tiekėjas ir perkančioji organizacija pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą. Prekių pristatymo vieta - Žolyno g. 15, Vilnius. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių kiekį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti šių pirkimo sąlygų 4 priede.
Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
pasiūlymą pateikęs dalyvis;
kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų) sumai, tiekėjui pervedant jį į perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, iki sutarties pasirašymo dienos, arba 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų) sumos pirmo pareikalavimo besąlygine banko garantija (7 priedas), kurią tiekėjas pateikia iki sutarties pasirašymo. Banko garantija turi būti išduota finansų įstaigos, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimosi reitingas ne mažesnis kaip B2 (Moody's) arba B (Standart&Poor's, Fitch). Jeigu Lietuvos Respublikoje veikiantis komercinis bankas arba užsienio banko filialas neturi savarankiško reitingo, vertinamas šį banką ar filialą patronuojančio banko reitingas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-09
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-09
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Susipažinimas su gautais pasiūlymais įvyks skelbime apie viešąjį pirkimą nurodytu laiku (Lietuvos laiku) perkančiosios organizacijos biuro (Žolyno g. 15, Vilniuje) 308 kabinete Komisijos posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Savivaldybės įmonės „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, 1000,00 EUR (vieną tūkstantį eurų) arba pateikti banko garantiją (elektronine arba popierine forma) 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų) sumai. Banko garantija turi būti išduota finansų įstaigos, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimosi reitingas ne mažesnis kaip B2 (Moody‘s) arba B (Standart&Poor’s, Fitch). Jei Lietuvos Respublikoje veikiantis komercinis bankas arba užsienio banko filialas neturi savarankiško reitingo, vertinamas šį banką ar filialą patronuojančio banko reitingas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?