CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468677
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Jūratės g. 11, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant naudojimo paskirtį, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokslo paskirties pastato bendras plotas sudaro 1152,78 m2. Rytinėje pusėje,
vieno aukšto pastato dalyje, suformuotas 66,32 m2 bendro ploto atskiras
nekilnojamojo turto objektas (butas Nr. 1, unikalus Nr. 4400-0632-6583-3350),
kuris apima patalpas nekilnojamojo turto kadastro byloje, pažymėtas indeksais
nuo 1-30 iki 1-38. Šiuo projektu numatoma atnaujinti Palangos miesto
savivaldybės nuosavybės teise valdomos mokslo paskirties pastato 1086,46 m2
(1152,78 m2 – 66,32 m2 = 1086,46 m2) bendro ploto dalį, pritaikant patalpas
Palangos miesto moksleivių ir suaugusiųjų neformaliajam ugdymui ir švietimo
pagalbos paslaugoms teikti, visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti ir panašiai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokslo paskirties pastato bendras plotas sudaro 1152,78 m2. Rytinėje pusėje,
vieno aukšto pastato dalyje, suformuotas 66,32 m2 bendro ploto atskiras
nekilnojamojo turto objektas (butas Nr. 1, unikalus Nr. 4400-0632-6583-3350),
kuris apima patalpas nekilnojamojo turto kadastro byloje, pažymėtas indeksais
nuo 1-30 iki 1-38. Šiuo projektu numatoma atnaujinti Palangos miesto
savivaldybės nuosavybės teise valdomos mokslo paskirties pastato 1086,46 m2
(1152,78 m2 – 66,32 m2 = 1086,46 m2) bendro ploto dalį, pritaikant patalpas
Palangos miesto moksleivių ir suaugusiųjų neformaliajam ugdymui ir švietimo
pagalbos paslaugoms teikti, visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti ir panašiai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Projektavimo paslaugos apmokamos Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
1.1. Už atliktas projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma gavus statybą leidžiantį dokumentą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
1.2. Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos.
3. Tiekėjas privalo per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-10-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Techninį darbo projektą parengti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, iš jų per pirmus 3 mėnesius parengti projektinius pasiūlymus suderintus su Statytoju. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, sutarties terminas ir statinio projekto parengimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Kl;aipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?