CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos"
124644360
Žolyno g. 15, Vilnius
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Marius Lazauskas
Telefonas: +370 52709339
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniustransport.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelio ženklų (įskaitant ženklinimą) įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34992200  -  Kelio ženklai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: prekės ir susijusios paslaugos, nurodytos techninėje specifikacijoje (toliau bendrai – prekės). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o, jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris. Terminai: prekių tiekimo ir susijusių paslaugų teikimo terminai nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija). Pirkimo sutarties galiojimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių kiekį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  179818.35  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34992200  -  Kelio ženklai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ribos ir, esant poreikiui, Vilniaus apskritis.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: prekės ir
susijusios paslaugos, nurodytos
techninėje specifikacijoje (toliau
bendrai – prekės).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Savivaldybės įmonės „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, 4000,00 EUR (keturis tūkstančius eurų) arba pateikti banko garantiją (elektronine arba popierine forma) 4000,00 EUR (keturių tūkstančių eurų) sumai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 036-080678
2019-656559

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Kelio ženklų (įskaitant ženklinimą) įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "BISERIS"
222288190
Ukmergės g. 322, Vilniaus m.
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Mažiausios kainos pasiūlymas:  179818.35  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  263070.75  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją: 1. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios orgnizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos; 2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti dalyvius apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?