CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Inga Mažonienė
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=481473
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio darbo projekto parengimas ir įgyvendinimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas turės parengti Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninį darbo projektą , atlikti statybos rangos Darbus bei visą Darbų laikotarpį vykdyti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – sporto paskirties pastatas:
- bendrasis plotas ne daugiau kaip apie 5 300 kv. m, neįskaitant baseino aptarnavimo techninių patalpų po baseinu;
- pastatas ne mažiau 2 aukštų su rūsiu (jei būtina), pastato aukštingumas negali viršyti 12 m;
- planuojama energinio naudingumo klasė A+, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- planuojama akustinė klasė C.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kvietinių g. 26, Gargždai, Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas turės parengti Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninį darbo projektą , atlikti statybos rangos Darbus bei visą Darbų laikotarpį vykdyti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – sporto paskirties pastatas:
- bendrasis plotas ne daugiau kaip apie 5 300 kv. m, neįskaitant baseino aptarnavimo techninių patalpų po baseinu;
- pastatas ne mažiau 2 aukštų su rūsiu (jei būtina), pastato aukštingumas negali viršyti 12 m;
- planuojama energinio naudingumo klasė A+, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- planuojama akustinė klasė C.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Šio pirkimo metu bus vykdomos derybos, taikant derybų pakopas, t. y. į derybas bus kviečiami tik 3 (trys) arba visi, jei jų bus mažiau nei 3 (trys), ekonomiškai naudingiausius Pirminius pasiūlymus pateikę Dalyviai.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Jeigu pirkime dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną tiekėjų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (pavyzdžiui, tiekėjas remiasi kito subjekto pajamomis), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminarų laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
2.Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.
3.Rangovui vėluojant atlikti Darbus (jei Darbai atliekami etapais – vėluojant atlikti konkrečiame etape pagal Darbų vykdymo grafiką Sutartyje nustatytais terminais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
4.Rangovas ne vėliau kaip per 7 d. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją, arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė - 5 proc. nuo Sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.4)

Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius
IV.1.5)

Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-11-20
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 7  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1) Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu (elektroninis pirkimas). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjais (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).
2) Perkančioji organizacija sprendžia finansavimo klausimą, nes šio pirkimo paskelbimo dieną finansavimas šiuo pirkimu planuojamiems įsigyti darbams nėra užtikrintas. Pirkimas galės būti nutrauktas, jei nebus užtikrintas finansavimas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-15

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?