CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Jūratės g. 11, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant naudojimo paskirtį, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokslo paskirties pastato bendras plotas sudaro 1152,78 m2. Rytinėje pusėje,
vieno aukšto pastato dalyje, suformuotas 66,32 m2 bendro ploto atskiras
nekilnojamojo turto objektas (butas Nr. 1, unikalus Nr. 4400-0632-6583-3350),
kuris apima patalpas nekilnojamojo turto kadastro byloje, pažymėtas indeksais
nuo 1-30 iki 1-38. Šiuo projektu numatoma atnaujinti Palangos miesto
savivaldybės nuosavybės teise valdomos mokslo paskirties pastato 1086,46 m2
(1152,78 m2 – 66,32 m2 = 1086,46 m2) bendro ploto dalį, pritaikant patalpas
Palangos miesto moksleivių ir suaugusiųjų neformaliajam ugdymui ir švietimo
pagalbos paslaugoms teikti, visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti ir panašiai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  19965.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokslo paskirties pastato bendras plotas sudaro 1152,78 m2. Rytinėje pusėje,
vieno aukšto pastato dalyje, suformuotas 66,32 m2 bendro ploto atskiras
nekilnojamojo turto objektas (butas Nr. 1, unikalus Nr. 4400-0632-6583-3350),
kuris apima patalpas nekilnojamojo turto kadastro byloje, pažymėtas indeksais
nuo 1-30 iki 1-38. Šiuo projektu numatoma atnaujinti Palangos miesto
savivaldybės nuosavybės teise valdomos mokslo paskirties pastato 1086,46 m2
(1152,78 m2 – 66,32 m2 = 1086,46 m2) bendro ploto dalį, pritaikant patalpas
Palangos miesto moksleivių ir suaugusiųjų neformaliajam ugdymui ir švietimo
pagalbos paslaugoms teikti, visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti ir panašiai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 136-335410
2019-629803

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Jūratės g. 11, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant naudojimo paskirtį, techninio darbo projekto parengimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-10-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Archko"
302439337
Turgaus a. 27
Klaipėda
91246
LT
Telefonas: +370 68606110

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  18150.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  40 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, gaisrinės saugos ir konstrukcijų projekto dalių parengimas

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Jūratės g. 11, Palangoje, paprastojo remonto projekto vykdymo priežiūra

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-10-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Archko"
302439337
Turgaus a. 27,
Klaipėda
91246
LT
Telefonas: +370 68606110

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1815.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Techninį darbo projektą parengti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, iš jų per pirmus 3 mėnesius parengti projektinius pasiūlymus suderintus su Statytoju. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, sutarties terminas ir statinio projekto parengimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Kl;aipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?