CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52506079
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=461884
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 749316.37  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Perkami darbai (XIX amžiaus medinių pastatų su unikalia medine fasadų ornamentika rekonstravimo, restauravimo, remonto, konservavimo ir kiti tvarkybos darbai) turi būti vykdomi pagal 2018 m. SĮ „Vilniaus planas“ parengtą techninį projektą Nr. VP17.273 „Kultūros paskirties pastato Polocko g. 52, Vilniuje, rekonstravimo projektas. Tvarkybos darbų projektas“ ir paties tiekėjo parengtą darbo projektą. Sklype yra pastatas 242,35 kv. m (buvęs gyvenamasis namas) ir du pagalbinio ūkio pastatai: kiemo rūsys 18,5 kv. m (išlikusios tik akmenų–plytų mūro sienos) ir ūkinis pastatas 23,54 kv. m (išlikę tik akmeniniai pamatai), vandens šulinys bei du menkaverčiai mediniai priestatai. Pastatų komplekso Polocko g. 52, Vilniuje, (u. k. 17395) rekonstravimo bei tvarkybos darbų projekto tikslas – vertybės išsaugojimo užtikrinimas, keičiant paskirtį iš „gyvenamosios“ į „kultūros“ ir pritaikant objektą visuomenės reikmėms. Tikslus darbų kiekis ir apimtys apibūdintos techninėje specifikacijoje, kurią sudaro projektas, aiškinamasis raštas, įkainotų veiklų sąrašas ir kiti dokumentai (1 priedas);
2. Paslaugos ir darbai, kurie reikalingi vykdant statybos darbus: darbo projekto parengimas, nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių matavimų bylos parengimas bei kitos paslaugos, reikalingos projekto įgyvendinimui.
Tiekėjas turės pagaminti bei statybvietės objekte įrengti laikinąjį ir nuolatinį informacinius stendus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs juos su perkančiąja organizacija.
3. Perkančiosios organizacijos pavedimu tiekėjas turės nužymėti statybvietės teritorijos ribas bei įrengiant statybvietę turės užtikrinti jos apsaugą ir įrengti mažiausiai 1 vaizdo kamerą su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo perkančiajai organizacijai.
4. Perkančiosios organizacijos pavedimu, tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, ir pateikti dokumentaciją apie statybos užbaigimą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų ar jų dalies vykdymo pratęsimo pagrindai ir tvarka nustatyti konkurso sąlygų 3 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 2 skyriuje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-0007

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę būti ypatingųjų negyvenamųjų kultūros paskirties ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, kurie yra kultūros paveldo objektas, rangovu šiose darbų srityse:
Bendrieji statybos darbai:
- žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas);
- statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, mūro, medžio) statyba ir montavimas;
- stogų įrengimas;
- apdailos darbai.
Specialieji statybos darbai:
- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai.
2. Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Sutartyje nurodytas 30 k. d. apmokėjimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 k. d. laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-08
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?