CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
288697120
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Balčienė
Telefonas: +370 52198835
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaldep.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių stebėjimo priemonių (apykojų) pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32573000  -  Ryšių valdymo sistema
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos elektroninės stebėjimo priemonės , kurias sudaro stacionari elektroninio stebėjimo stotelė su asmens tapatybės nustatymo ir alkoholio kiekio išpūstame ore nustatymo (testavimo) funkcijomis (200 vnt.); mobili apykojė (200 vnt.); išorinis mobilus akumuliatorių įkrovimo modulis (200 vnt.); monitoringo sistemos programinė įranga (1 vnt.); speciali įranga uždėti ir nuimti elektroninio stebėjimo priemones (50 vnt.), personalo mokymai darbui su sistema (5 vnt., ne mažesnei kaip 20 asmenų grupei).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32573000  -  Ryšių valdymo sistema
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Elektroninės stebėjimo priemonės:
1. stacionari elektroninio stebėjimo stotelė su asmens tapatybės nustatymo ir alkoholio kiekio išpūstame ore nustatymo (testavimo) funkcijomis (200 vnt.);
2. mobili apykojė (200 vnt.);
3. išorinis mobilus akumuliatorių įkrovimo modulis (200 vnt.);
4. monitoringo sistemos programinė įranga (1 vnt.);
5. speciali įranga uždėti ir nuimti elektroninio stebėjimo priemones (50 vnt.),
6. personalo mokymai darbui su sistema (5 vnt., ne mažesnei kaip 20 asmenų grupei).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Pagreitinto viešojo pirkimo procedūrų vykdymo poreikį, įsigyjant Elektroninio stebėjimo priemones 2018 metais lemia tai, jog Kalėjimų departamentas metų eigoje neturėjo finansinių galimybių įsigyti šias prekes. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje paruoštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimas, kuriuo 2018 metams valstybės investicijų projekto „Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo aplinkos saugumo stiprinimas“ Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2018 metams. Vykdant viešojo pirkimo procedūras pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 60 str. 1 d. nuostatas, dėl ilgų pasiūlymų pateikimo terminų, viešųjų pirkimo procedūrų įvykdyti būtų neįmanoma.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 231-527245
2018-698626

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Elektroninių stebėjimo priemonių (apykojų) pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-01-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?