CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Vitalija Jevaišaitė
Telefonas: +370 70685078
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=459504
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS DOKUMENTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO IR PLĖTROS PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72253000  -  Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo informacinės
sistemos palaikymo ir plėtros paslaugos. Įsigyjamų paslaugų tikslai – užtikrinti
NŽT DVS nepertraukiamą ir patikimą veikimą bei efektyvų infrastruktūros
panaudojimą. Įsigyjamos NŽT DVS palaikymo ir plėtros paslaugos, apimančios
programinės įrangos funkcionavimo užtikrinimą, atsirandančių pokyčių realizavimą
ir funkcionalumų modifikavimą, įdiegimą ir testavimą, atsižvelgiant į susijusių
teisės aktų ir standartų pakeitimus, patobulinti jau esamus ir sukurti naujus
mechanizmus, siekiant užtikrinti sistemos naudojimo patogumą ir efektyvų NŽT
DVS duomenų tvarkymą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72230000  -  Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo informacinės
sistemos palaikymo ir plėtros paslaugos.
Įsigyjamų paslaugų tikslai – užtikrinti NŽT DVS nepertraukiamą ir patikimą veikimą bei efektyvų infrastruktūros panaudojimą. Įsigyjamos NŽT DVS palaikymo ir plėtros paslaugos, apimančios programinės įrangos funkcionavimo užtikrinimą, atsirandančių pokyčių realizavimą ir funkcionalumų modifikavimą, įdiegimą ir testavimą, atsižvelgiant į susijusių
teisės aktų ir standartų pakeitimus, patobulinti jau esamus ir sukurti naujus mechanizmus, siekiant užtikrinti sistemos naudojimo patogumą ir efektyvų NŽT DVS duomenų tvarkymą.
Perkami kiekiai:
- NŽT DVS palaikymo paslaugos - 36 mėn.
- NŽT DVS plėtros paslaugos - 1000 val. (bus naudojama pagal poreikį)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 mėn. Jeigu Pirkėjas likus ne mažiau kaip 30 d. iki Sutarties galiojimo pab. raštu nepraneš tiekėjui apie Sutarties nutraukimą, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėn. Sutarties su visais jos pratęsimais galiojimas negali būti ilgesnis nei 36 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:
a) Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis
b) Informaciją ir reikalaujamus dokumentus apie tiekėjui keliamus reikalavimus, susijusius su jo teise verstis atitinkama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Jeigu tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai ir šios aplinkybės tiesiogiai nesiejamos su vėlavimu suteikti paslaugas, moka Pirkėjui 10 procentų dydžio baudą nuo nesuteiktų paslaugų faktinės sumos už kiekvieną nustatytą Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. 2. Jei tiekėjas nesuteikia paslaugų per Sutarties 1 priede nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo paslaugų užsakyme nurodytų, bet nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 3. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo visos Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-01
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-01
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Gedimino pr. 19, Vilnius, 617 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos pirkime dalyvaujantiems tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?