CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26, Vilnius
Vilnius
LT-03215
LT
Asmuo ryšiams: Janė Olšauskienė
Telefonas: +370 52113837
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kam.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=445151
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

GYNYBOS ŠTABO KAREIVINIŲ PASTATO 204P PLĖTROS PLANAVIMO VALDYBOS J55 PATALPŲ (KAPSŲ G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI
Nuorodos numeris:  423536
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

GYNYBOS ŠTABO KAREIVINIŲ PASTATO 204P PLĖTROS PLANAVIMO VALDYBOS J55 PATALPŲ (KAPSŲ G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 151240.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

GYNYBOS ŠTABO KAREIVINIŲ PASTATO 204P PLĖTROS PLANAVIMO VALDYBOS J55 PATALPŲ (KAPSŲ G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 151240.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsimų aprašymas:
Dėl:
1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;
3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD forma pateikiama 3 priede.
2.4.1.1. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti sutarčiai įvykdyti būtinus darbus:
Statinių kategorija – ypatingi statiniai;
Statinių grupė – negyvenamieji pastatai;
Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai, kurie reikalingi sutarčiai vykdyti –apdailos darbai, santechnikos ir elektros montavimo darbai, kompiuterinių ryšių montavimo darbai. Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)

Informacija apie rezervuotas sutartis

Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjui, kuris dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų ar užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų remiamų asmenų užimtumo rėmimo priemonėse, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo darbuotojų yra nepalankioje padėtyje esantys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius, socialinėje atskirtyje esančius, grįžusius ar esančius laisvės atėmimo vietose, priklausančius nuo psichiką veikiančių medžiagų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutartis įsigalioja tik tiekėjui pateikus reikalaujamą pirkimo autarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.
Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, kurie turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo ir turi galioti iki sutarties pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros sutarties kainos (be PVM).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Mindaugo g. 26, Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS)
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Vilnius LT
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?