CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482186
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Inkasavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  457699
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79940000  -  Inkasavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – inkasavimo paslaugos – tai inkasavimo paslaugų teikėjo teikiamos saugaus Perkančiojo subjekto grynųjų pinigų (toliau – Pinigų) surinkimo iš Perkančiojo subjekto nurodytų Pinigų paėmimo vietų, Pinigų pristatymo į inkasavimo paslaugų teikėjo pinigų tvarkymo vietą, Pinigų tvarkymo: rūšiavimo, perskaičiavimo, tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimo, pakavimo ir saugojimo, informacijos apie sutvarkytus Pinigų kiekius perdavimo Perkančiojo subjekto nurodytam bankui ir inkasuotų lėšų įskaitymo į Perkančiojo subjekto sąskaitą banke paslaugos (toliau – Inkasavimo paslaugos, Inkasavimas). Perkančiojo subjekto Pinigų paėmimo vietų adresai Vilniuje: 1. Verkių g. 52; 2. Justiniškių g. 14; 3. Žolyno g. 15. Orientaciniai Pinigų inkasavimų kiekiai per savaitę: iš 1 Pinigų paėmimo vietos – 3; iš 2 Pinigų paėmimo vietos – 1; iš 3 Pinigų paėmimo vietos – 1.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79940000  -  Inkasavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – inkasavimo paslaugos – tai inkasavimo paslaugų teikėjo teikiamos saugaus Perkančiojo subjekto grynųjų pinigų (toliau – Pinigų) surinkimo iš Perkančiojo subjekto nurodytų Pinigų paėmimo vietų, Pinigų pristatymo į inkasavimo paslaugų teikėjo pinigų tvarkymo vietą, Pinigų tvarkymo: rūšiavimo, perskaičiavimo, tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimo, pakavimo ir saugojimo, informacijos apie sutvarkytus Pinigų kiekius perdavimo Perkančiojo subjekto nurodytam bankui ir inkasuotų lėšų įskaitymo į Perkančiojo subjekto sąskaitą banke paslaugos (toliau – Inkasavimo paslaugos, Inkasavimas). Perkančiojo subjekto Pinigų paėmimo vietos Vilniuje: 1. 1 Pinigų paėmimo vieta – bilietų pardavimo kasa, adresu Verkių g. 52; 2. 2 Pinigų paėmimo vieta – bilietų pardavimo kasa, adresu Justiniškių g. 14; 3. 3 Pinigų paėmimo vieta – kasa-bilietų pardavimo kasa, adresu Žolyno g. 15. Orientacinis Pinigų inkasavimų kiekis per 12 mėnesių Inkasavimo paslaugų teikimo laikotarpį iš visų Pinigų paėmimo vietų – 260 kartų: iš 1 Pinigų paėmimo vietos – 156 kartai (3 kartai per savaitę); iš 2 Pinigų paėmimo vietos – 52 kartai (1 kartas per savaitę); iš 3 Pinigų paėmimo vietos – 52 kartai (1 kartas per savaitę). Orientacinis inkasuojamų Pinigų kiekis per 12 mėnesių Inkasavimo paslaugų teikimo laikotarpį iš visų trijų Pinigų paėmimo vietų kartu – 3 708 000,00 eurų: 1. įvairiomis kupiūromis – 2 364 000,00 eurų; 2. įvairiomis monetomis – 1 344 000,00 eurų. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Inkasavimo paslaugų savybės, orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui, ir reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Inkasavimo paslaugų techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 151200.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Inkasavimo laikotarpis – 12 mėn. Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. Inkasavimo laikotarpiui. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras Inkasavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutartis, įvertinant ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnė nei 37 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Inkasavimo paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už per kalendorinį mėnesį suteiktas Inkasavimo paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui, uždelsusiam suteikti Inkasavimo paslaugas nurodytais terminais, PS gali skirti baudas. Jei tiekėjas per 2 d. d. neištaiso PS pagrįstoje pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nesuteikia Inkasavimo paslaugų ar nepradeda Inkasavimo paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai, laikoma, kad Inkasavimo paslaugos, dėl kurių yra surašyta pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias tiekėjo tą dieną nesuteiktas konkrečias Inkasavimo paslaugas ar netinkamai suteiktas Inkasavimo paslaugas PS tiekėjui nemokės. Jei PS Inkasavimo paslaugų teikimo laikotarpiu tiekėjui pateikia 5 pagrįstas pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pagrįstą pretenziją tiekėjui taip pat gali būti skiriama bauda. Baudų dydžiai ir skyrimo sąlygos nurodytos pirkimo sąlygose. Baudos bus išskaičiuojamos iš PS priklausančių mokėjimų tiekėjui sumos. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-31
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-02-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-31
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?