CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos transporto saugos administracija
188647255
Švitrigailos g. 42
Vilnius
03209
LT
Asmuo ryšiams: Asta Danilevičienė
Telefonas: +370 61574945
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ltsa.lrv.lt/lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ techninės priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos kūrimo / modernizavimo / diegimo techninės priežiūros paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos kūrimo / modernizavimo / diegimo techninės priežiūros paslaugos. Perkančioji organizacija techninės priežiūros paslaugas ketina vykdyti dviem paslaugos teikimo etapais:
1. Pirmas paslaugų etapas - techninės priežiūros paslaugos iki įgyvendinamo projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ pagrindinės veiklos, IS „eLTSA“ diegimo sutarties pasirašymo. Pirmo paslaugų etapo metu tiekėjas turės suteikti šias paslaugas:
1.1. Esamos situacijos atliktos analizės ir parengto veiklos modelio (reinžinerijos ataskaitos-plano) vertinimas, papildymas;
1.2. Projekto techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas;
1.3. Projekto programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninės specifikacijos skirtos viešajam pirkimui analizė, patikslinimas ir papildymas;
1.4. Konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų ir kvalifikacijos reikalavimų Užsakovo rengiamiems pirkimo dokumentams.
2. Antras paslaugų etapas - techninės priežiūros paslaugos pasirašius įgyvendinamo projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ pagrindinės veiklos, IS „eLTSA“ diegimo sutartį. Antro paslaugų etapo metu tiekėjas turės suteikti šias paslaugas:
2.1. Detalios kompiuterizuojamų veiklos procesų analizės vertinimas;
2.2. Detalaus projektavimo dokumento vertinimas;
2.3. Testavimo metodikos ir testavimo plano parengimas;
2.4. Testavimo scenarijų parengimas;
2.5. Atitikties testavimo vykdymas;
2.6. Bandomosios eksploatacijos vykdymo plano parengimas;
2.7. Bandomosios eksploatacijos vykdymas;
2.8. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitos parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo profesiniai ir techniniai pajėgumai  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-528-01-0005 „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“
II.2.14)

Papildoma informacija

Paslaugų teikimas suskirstytas į du paslaugų teikimo etapus (Pirmas paslaugų etapas ir Antras paslaugų etapas). Dėl paslaugų teikimo bus sudaroma preliminarioji sutartis. Preliminarios sutarties pagrindu bus sudaromoms dvi pagrindinės pirkimo sutartys (Pirmo paslaugos etapo pagrindinė pirkimo sutartis ir Antro paslaugos etapo pagrindinė pirkimo sutartis).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 079-190010
2019-677992

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ techninės priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?