CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
140199874
Taikos pr. 67
Klaipėda
94112
LT
Asmuo ryšiams: Žilvinas Balsevičius
Telefonas: +370 64038248
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gpmc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=463024
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plastikiniai langai ir durys su pakeitimo darbais
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45421100  -  Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Keičiami bendrabučio, esančio Baltijos pr. 18, Klaipėdoje langai nuo 1 iki 4 aukšto, viso 860 m2, keičiamos vienerios durys ~17 m2 bei sutvarkomi ir apšiltinami tarpai 60 m2.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 115702.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45421100  -  Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas
44221000  -  Langai, durys ir susiję gaminiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Baltijos pr. 18, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama:
bendras keičiamų langų plotas 860 m2
bendras keičiamų durų plotas 17,18 m2
bendras apšiltinamų atitvarų plotas 60 m2
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-08-16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Langų ir durų pristatymo bei jų sumontavimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų terminui. Pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo bei dėl aplinkybių, kurios nurodytos Pirkimų sąlygų 4 priedo – Sutarties projekto – 6 punkte.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtą lėšų sumą – 140 000 Eur su PVM ir pasiūlymų kainas, PO gali atsisakyti vieno, kelių ar grupės langų ar durų su pakeitimu bei turi teisę, neskelbiat apie pirkimą, papildomai iš to paties tiekėjo įsigyti Pasiūlyme nurodytomis kainomis langų ir /ar durų su pakeitimu, neviršijant šiam pirkimui iš Valstybės biudžeto skirtos sumos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, neturi turėti viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų pašalinimo pagrindų ir privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja, kai Tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui 5% Sutarties kainos įvykdymo užtikrinimą.
Užsakovas apmoka tiekėjui pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“.
Sutartyje numatomos netesybos už sutarties nevykdymą:
- neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Užsakovas moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- Tiekėjui vėluojant atlikti darbus, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-28
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-01
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-28
Vietos laikas:  08:59
Vieta:  
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisijos posėdis (16A kabinetas), Taikos pr. 67, Klaipėda
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas tol, kol nebus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
95187
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?