CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Viktorija Galaguzienė
Telefonas: +370 38624236
El. paštas: galaguziene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=439761
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Valstybės įmonė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

150, 151/154, 158/2 pastatų ir įrenginių gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1 uždavinys. Atlikti 150, 151/154, 158/2 pastatu gaisrinės saugos inžinerinį įvertinimą.
2 uždavinys. Atlikti gaisro pavojaus analizę.
3 uždavinys. Atlikti 150, 151/154, 158/2 pastatų radiacinių bei kitų antrinių gaisro pasekmių aplinkai ir IAE veiklai analizę.
4 uždavinys. Remiantis 150, 151/154, 158/2 pastatų projekto gaisrinės saugos inžinierinių įvertinimu ir analize pateikti išvadas, ar 150, 151/154, 158/2 pastatų projektas atitinka PSR.
5 uždavinys. Nustačius 150, 151/154, 158/2 pastatų projekto neatitikimus PSR, pateikti neatitikimų šalinimo rekomendacijas.
6 uždavinys. 150, 151/154, 158/2 pastatų gaisro pavojaus analizės ataskaitos derinimas su VATESI (iki 120 dienų).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 uždavinys. Atlikti 150, 151/154, 158/2 pastatu gaisrinės saugos inžinerinį įvertinimą, kurio tikslas – įvertinti, ar gaisrinės saugos techninės priemonės užtikrina:
-150, 151/154, 158/2 pastatų pagrindinių (laikančiųjų) konstrukcijų gebėjimą tam tikrą periodą laikyti gaisro apkrovas;
-dūmų ir ugnies sklidimo 150, 151/154, 158/2 pastatų patalpose apribojimą;
-gaisro sklidimo į šalia esančias patalpas bei pastatus apribojimą;
-darbuotojų saugią evakuaciją iš 150, 151/154, 158/2 pastatų patalpų;
-gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų bei stacionarių gaisro gesinimo sistemų pakankamą kiekį;
-priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojų saugų darbą.
2 uždavinys. Atlikti gaisro pavojaus analizę.
Gaisrinės saugos inžineriniu metodu atlikta 150, 151/154, 158/2 pastatų gaisro pavojaus analizė turi:
-nustatyti 150, 151/154, 158/2 pastatų gaisro kilmės ir sklidimo priežastis, atsižvelgiant į gaisro sklidimą patalpose. Nustatyti potencialius gaisro kilimo šaltinius bei gaisro pavojaus lygį, įvertinti galimą gaisro vystymąsi bei jo neigiamą poveikį 150, 151/154, 158/2 pastatų pagrindinėms (laikančiosioms) konstrukcijoms ir gaisro šilumos poveikį 150, 151/154, 158/2 pastatų personalui;
-Įvertinti 151/154, 158/2 pastatų ugnies atsparumą atvirai liepsnai ir jų izoliacines savybes ;
-nustatyti pagrindinių (laikančiųjų) konstrukcijų atsparumo atvirai ugniai ir jų izoliacines savybes;
-įvertinti gaisrinės įrangos savybes, nustatyti gaisro aptikimo ir įspėjimo laiką, gaisro gesinimo sistemų ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – VPGV) padalinių reagavimo laiką, gaisro ir dūmų kontrolės sistemų efektyvumą;
-nustatyti ir klasifikuoti gaisro atžvilgiu pavojingas zonas;
-įvertinti evakavimo ir gelbėjimo priemones;
-nustatyti priešgaisrinių barjerų atsparumą gaisro atžvilgiu pavojingose zonose;
-nustatyti privalomus reikalavimus gaisro aptikimo ir įspėjimo priemonėms;
-naudojant potencialius gaisro šaltinius įvertinti gaisro atžvilgiu pavojingų darbų riziką techninės priežiūros, remonto bei kitų darbų vykdymo metu.
3 uždavinys. Atlikti 150, 151/154, 158/2 pastatų radiacinių bei kitų antrinių gaisro pasekmių aplinkai ir IAE veiklai analizę.
4 uždavinys. Remiantis 150, 151/154, 158/2 pastatų projekto gaisrinės saugos inžinierinių įvertinimu ir analize pateikti išvadas, ar 150, 151/154, 158/2 pastatų projektas atitinka PSR.
5 uždavinys. Nustačius 150, 151/154, 158/2 pastatų projekto neatitikimus PSR, pateikti neatitikimų šalinimo rekomendacijas.
6 uždavinys. 150, 151/154, 158/2 pastatų gaisro pavojaus analizės ataskaitos derinimas su VATESI (iki 120 dienų).
Atstovauti Užsakovo interesus iškilusių klausimų sprendimui 150, 151/154, 158/2 pastatų gaisro pavojaus analizės ataskaitą derinimo su VATESI metu, t.y. šalinti pastabas ar dalyvauti susitikimuose sprendžiant problemas iki visiško ataskaitos suderinimo. 6 uždavinys laikomas įvykdytu, kai bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos gaisro pavojaus analizės ataskaita suderinta su VATESI.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 395
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo ir jis yra tinkamas vykdyti veiklą
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 10 procentai nuo Sutarties kainos eurais su PVM.
Jeigu teikėjas vėluoja atlikti paslaugas, pirkėjas skaičiuoja 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Avansinis apmokėjimas teikėjui nemokamas. Tarpiniai mokėjimai tiekėjui nemokami.
Galutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita- faktūra ) už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Elektroninė sąskaita turi būti išrašoma perdavimo-priėmimo akto pagrindu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-02-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., 30271 Visagino sav.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Teikėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūros. Stebėtojai į komisijos posėdį nekviačiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.,
Visaginas
31152
LT
Telefonas: +370 38624238
El. paštas: iae@iae.lt

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-01-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?