CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Dainius Voveris
Telefonas: +370 52394773
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=446757
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agento - freono R134a balionuose pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24110000  -  Pramoninės dujos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a balionuose, jo tiekimas – pristatymas perkančiajam subjektui ir freono balionų nuoma.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 200000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24110000  -  Pramoninės dujos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a balionuose, jo tiekimas – pristatymas perkančiajam subjektui ir freono balionų nuoma.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 200000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus. Bendra sutarties trukmė (su pratęsimais) negali būti ilgesnė nei 38 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  , ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą prekę (prekės kiekį freono balionuose), už prekės (prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą prekę (prekės kiekį freono balionuose), už prekės (prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos (PVM sąskaitą faktūrą tiekėjas perkančiajam subjektui pateikia iki einančio kalendorinio mėnesio 10 dienos).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, sutartyje nurodytais terminais nepristatęs perkančiajam subjektui jo užsakytos prekės ar pristatęs ne visą užsakytą prekės kiekį, perkančiajam subjektui pareikalavus (pareiškus pretenziją), nuo sekančios po pretenzijos pateikimo dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 15 eurų baudą, kuri gali būti išskaičiuota iš perkančiojo subjekto tiekėjui už pristatytą prekę, prekės pristatymus ir freono balionų nuomą mokėtinos sumos.
Tiekėjas, nepakeitęs prekės kita, kokybiška ir reikalavimus atitinkančia preke, ar nepristatęs trūkstamo prekės kiekio per sutartyje nustatytą terminą, perkančiajam subjektui pareikalavus (pareiškus pretenziją), nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 30 eurų baudą, kuri gali būti išskaičiuota iš perkančiojo subjekto tiekėjui už pristatytą prekę, prekės pristatymus ir freono balionų nuomą mokėtinos sumos, bei atlygina kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamai vykdomų tiekėjo įsipareigojimų ar netinkamos prekės kokybės padarinių.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-25
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-07-22
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-25
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose adresu Žolyno g. 15, Vilniuje, 200 kab., 2 aukšte.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-03-08
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?