CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Rimkienė
Telefonas: +370 46041407
Faksas: +370 46040217
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=470143
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kalgraužių gatvės (nuo Liepojos pl. iki Palangos miesto administracinės ribos) Palangoje rekonstravimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kalgraužių gatvės (nuo Liepojos pl. iki Palangos miesto administracinės ribos) Palangoje rekonstravimo darbų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal „Kelių: privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja (unik. Nr. 4400-4142-9494), privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos KT0152 (unik. Nr. 4400-4537-9548) ir Kalgraužių gatvės (unik. Nr. 4400-2689-9478) Palangoje rekonstravimo techninio darbo projekto, sujungiant juos į vieną nekilnojamojo turto kadastro objektą, pakeičiant paskirtį iš kelių į gatvių“ techninį darbo projektą ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda – Liepoja paprastasis remontas, įrengiant nuovažą kelio 38,737 km dešinėje pusėje“ techninį darbo projektą, kuriuos parengė IĮ „Primega“, projekto vadovo Remigijaus Paužos kv. atestato Nr. 6165, bei 2019-07-17 statybą leidžiantį dokumentą Nr. LRS-33-190717-00016. Kalgraužių gatvės (nuo Liepojos pl. iki Palangos miesto administracinės ribos) ilgis apie 1,970 km. Bus rekonstruojama gatvės atkarpa, kurios ilgis apie 0,378 km nuo Liepojos plento, važiuojamosios dalies plotis apie 5,5 m, eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostos plotis apie 2,75 m. Įrengiamo gatvės apšvietimo tinklų ilgis apie 2,583 km (nuo Liepojos pl. iki Palangos miesto administracinės ribos). Rekonstruojamos pralaidos per Darbos upę ilgis apie 10 m.
Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti:
1. technologinio projekto parengimą (projektas parengiamas ir suderinamas su užsakovu iki statybos darbų pradžios per 2 savaites nuo statybos rangos sutarties pasirašymo dienos);
2. statybos užbaigimo procedūrų organizavimą;
3. tinklų valdytojų atstovų (ESO, Telia ir kt.) iškvietimą;
4. perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į atliekas tvarkančios įmonės teritoriją, į tiekėjo pasirinktą vietą;
5. žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 2 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų dydžio (be PVM) nuo pasiūlymo sumos.
2. Už gatvės rekonstravimo atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).
2. 1. Už gatvės rekonstravimo tinkamus finansuoti LAKD lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 d. d. po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k. d.
2.2. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti LAKD lėšomis – iš Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšų per 30 k. d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su Užsakovu suderintą lokalinę darbų sąmatą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovui suteikus jam įgaliojimus pateikti prašymą statybos užbaigimui sistemoje „Infostatyba“.
3. Darbus atlikti rangovas privalo per 11 mėnesių. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centras ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?