CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26, Vilnius
Vilnius
03215
LT
Asmuo ryšiams: Ingrida Andriškevičiūtė
Telefonas: +370 70672853
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=459418
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Panevėžio ĮAC administruojamo objekto inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų priežiūros paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50711000  -  Pastatų elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šilumos ūkio, elektros ūkio, vandentiekio – nuotekų ūkio eksploatavimo, priežiūros, gedimų remonto, planinio profilaktinio remonto, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugos. Paslaugas atlikti adresu: Laisvės g. 13, Rokiškis
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50711000  -  Pastatų elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Laisvės g. 13, Rokiškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos ūkio, elektros ūkio, vandentiekio – nuotekų ūkio eksploatavimo, priežiūros, gedimų remonto, planinio profilaktinio remonto, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių raštišku susitarimu pratęsti paslaugų pirkimo-pardavimo Sutartį ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, t. y. galimybė Pirkėjui įsigyti ne didesnės apimties paslaugas nei numatyta sutarties prieduose, tokiomis pat sutarties sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pasiūlymai pateikiami tik CVP IS priemonėmis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. dalyvis turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)2016/7, kurio nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L3,P. 16). Norintieji pildyti EBVP elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
2. dalyvis turi turėti teisę verstis inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų priežiūros veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
2.1. LR registruotas teikėjas pateikia: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2.2. LR Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ar kitos užsienio šalies institucijos įmonei išduoto galiojančio atestato, leidžiančio aptarnauti ir eksploatuoti elektros ūkį bei atestato, leidžiančio aptarnauti ir eksploatuoti šilumos ūkį, dujų ir kiti atestatai ar sertifikatai, reikalingi teikti paslaugas pagal techninę specifikaciją. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis - 7 (septyni) procentai nuo sutarties kainos be PVM.
2. Pirkėjas už paslaugas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.
Atsiskitymo dokumentai teikiami per "E. sąskaitą".
Avansas nenumatytas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-02
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius, Įgulų aptarnavimo tarnyba, 129 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Teikėjai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?