CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
303039520
Lukiškių g. 2
Vilnius
01512
LT
Asmuo ryšiams: Asta Gladkauskienė
Telefonas: +370 52034401
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vipa.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66113000  -  Kredito teikimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  416000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000  -  Kredito teikimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos savivaldybės
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atviro konkurso būdu bus atrenkamas Kultūros paveldo fondo, kurio valdytojo funkcijas atlieka UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas. Atrinktas finansinės priemonės valdytojas Kultūros paveldo fondo lėšomis teiks paskolas kultūros paveldo objektų aktualizavimui
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  finansinės priemonės kaštai pareiškėjams  /  Lyginamasis svoris:  40
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  finansinės priemonės efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams Nr. 05.4.1-FM-F-307

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 110-250875
2018-623983

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-12-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

AB Šiaulių bankas
112025254
Tilžės g. 149
Šiauliai
76348
LT
Telefonas: +370 41595607
El. paštas: info@sb.lt
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas: http://www.sb.lt

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  416000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-01-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?