CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482486
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Taikos prospekto kairės pusės priklausinių nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., Klaipėdoje, rekonstravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatyti trys statybos darbų etapai, darbai yra perkami visiems trims etapams. Rekonstravimo darbų apimtys: pėsčiųjų takų įrengimas – ilgis ~1170 m, plotas ~10 360 m2; dviračių takų įrengimas iš raudonojo asfalto – ilgis ~1170 m, plotis – 3,5 m. Naujos statybos darbų apimtys: automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas – 170 vietų. Taip pat įrengiami lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas, mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, kt.), želdinių (medžių, vejos, augalų) tvarkymas ir sodinimas. Tiekėjas bus atsakingas už kadastrinių matavimų bylų parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimą, teisinę registraciją bei informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimą statybos darbo vietoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112710  -  Kraštovaizdžio darbai žaliosiose zonose
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatyti trys statybos darbų etapai, darbai yra perkami visiems trims etapams. Rekonstravimo darbų apimtys: pėsčiųjų takų įrengimas – ilgis ~1170 m, plotas ~10 360 m2; dviračių takų įrengimas iš raudonojo asfalto – ilgis ~1170 m, plotis – 3,5 m. Naujos statybos darbų apimtys: automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas – 170 vietų. Taip pat įrengiami lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas, mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, kt.), želdinių (medžių, vejos, augalų) tvarkymas ir sodinimas. Tiekėjas bus atsakingas už kadastrinių matavimų bylų parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimą, teisinę registraciją bei informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimą statybos darbo vietoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
1) Tiekėjas turi turėti teisę verstis ypatingo statinio (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) statybos darbų veikla (jei atestatas išduotas iki 2017 m. sausio 1 d.).
2) Tiekėjas turi teisę verstis ypatingo statinio (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statybos darbų veikla (jei atestatas išduotas po 2017 m. sausio 1 d.).
Pateikiama: Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotas kvalifikacijos atestatas ar užsienio šalies tiekėjui išduotas dokumentas, patvirtinantis turimą kvalifikaciją kilmės šalyje.
Jeigu kvalifikaciją įrodantys dokumentai būtų užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, tuomet turi būti pateiktas Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) išduotas teisės pripažinimo dokumentas (taikytinas reikalavimas tik ES narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį juridiniams asmenims) arba atestatas (taikytinas reikalavimas tik trečiųjų šalių juridiniams asmenims). Perkančioji organizacija nereikalaus iš tiekėjų, kurių kvalifikaciją įrodantys dokumentai bus užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, turėti pripažinimo pažymos ar atestato teikiant pasiūlymą ar pildant EBVPD. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu nereikalaus iš tiekėjų, kurių kvalifikaciją įrodantys dokumentai yra užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai pateikti SPSC išduotos pripažinimo pažymos ar atestato, tačiau reikalaus pateikti SPSC pateikto prašymo dėl teisės pripažinimo dokumento ar atestato išdavimo kopiją. Jei tiekėjas teiktų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurie buvo išduoti užsienio šalies institucijos, tuomet perkančioji organizacija kartu su kvietimu pasirašyti sutartį kreipsis į tiekėją su prašymu pateikti SPSC išduotą pripažinimo pažymą arba atestatą, kuris turi būti pateiktas iki sutarties sudarymo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai ir (ar) gatvės) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 1 255 000,00 Eur be PVM.
Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos pilnai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas. Pateikiama:
1) Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
3) Statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės); taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje). Jeigu specialisto atestate, išduotame iki 2017-01-01 nėra nurodyta, jog turi specialistas turi teisę atlikti darbus kultūros paveldo vietovėje, tokiu atveju gali būti pateikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas, jeigu atestatu įrodoma, kad specialistas atitinka šį reikalavimą.
2) Bent 1 kvalifikuotą geodezininką.
3) Bent 1 kvalifikuotą matininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją.
Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas).
2) Specialistų sąraše nurodytų specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
3) Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių geodezininko ir matininko kvalifikaciją. Šiuos duomenis matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz.: registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pastabos:
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.
- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės (su PVM).
2. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
3.Rangovas pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius ar galutinius) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-11-06
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-02-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-11-06
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?