CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė1
Telefonas: +370 52506079
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468453
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone“, rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Projekto „Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone“, rangos darbus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 3416706.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Darbai turi būti atlikti pagal UAB „Unitectus“ parengtą statybos darbams techninį projektą Nr. UT-135/15 „Centrinės gatvės – bulvaro, Paplaujos rajone, Vilniaus m. rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas). Projektas apima Paplaujos rajono centrinės gatvės rekonstravimą, naujų šaligatvių pėstiesiems įrengimą, dviračių tako įrengimą, renginiams ir rekreacijai skirtos aikštės su rekreacine įranga sumontavimą, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų, valdomų savivaldybės nuosavybės teise, įrengimą. Statybos darbų metu numatoma rekonstruoti apie 0,633 km ilgio D1 kategorijos gatvę, apie 0,635 km dviračių tako, apie 0,635 km pėsčiųjų tako, atnaujinti apie 1,014 km lietaus nuotekų tinklų, apie 0,540 km buitinių nuotekų tinklų ir vandentiekio tinklų apie 0,687 km. Statybų vykdymo teritorijoje, sankryžoje su Drujos gatve turės būti atlikti šviesoforinio reguliavimo rekonstravimo darbai, t. y. įrengtas sankryžos šviesoforinis valdymas, mažosios architektūros elementai, apšvietimas, atliktas želdinių tvarkymas, teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia bei kiti darbai, reikalingi numatomo Projekto įgyvendinimui.
2. Paslaugos ir darbai, kurie reikalingi vykdant statybos darbus (įskaitant, bet neapsiribojant): darbo projekto, techninio projekto Nr. UT-135/15 pagrindu, parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylos parengimas, bei kitos paslaugos, reikalingos Projekto įgyvendinimui. Tiekėjas turės pagaminti bei statybvietės objekte įrengti laikinąjį ir nuolatinį informacinius stendus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs juos su perkančiąja organizacija.
Rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM).
Pastabos:
a) Šio pirkimo objektas neapima šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų;
b) Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2018 m. balandžio 3 d. sudarė sutartį dėl vandentiekio ir nuotekų perklojimo (toliau – Tinklų perklojimo sutartis), pagal kurią Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo, be kita ko, savo lėšomis atlikti UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų perklojimo darbus Paplaujos g., Vilniuje. Tiekėjas privalės atsižvelgti į Tinklų perklojimo sutarties sąlygas ir vykdyti minėtoje sutartyje perkančiajai organizacijai priskirtas pareigas. Tuo atveju, jei Tinklų perklojimo sutartyje nustatytas pareigas gali įvykdyti išimtinai tik Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Rangovas privalo apie tai informuoti perkančiąją organizaciją ir kartu bendradarbiauti, siekiant tinkamai įvykdyti Tinklų perklojimo sutartį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 23
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“,
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0010 Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę atlikti šiuos statinio statybos darbus kultūros paveldo vietovėse, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo objekto teritorijose:
Statinio kategorija: ypatingi statiniai:
Statinių grupė – inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo).
Statybos darbų sritis: nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai vienu iš trijų būdų, t. y. užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai.
2. Atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 8 skyriuje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?