CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=456422
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

J. Simpsono gatvės rekonstravimo Palangoje techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektuojamos gatvės bendras ilgis apie 781 m. Ruožai nuo Vytauto gatvės iki Grafų Tiškevičių alėjos ir nuo Birutės alėjos iki Meilės alėjos skirti nemotorizuotam eismui. Projektuojamos gatvės kategorija D2/E. Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 5–6 m. (preliminarios gatvės koordinatės: pradžios: X – 6201701,82; Y – 316507,60, pabaigos: X – 6201884,25; Y – 316066,01).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektuojamos gatvės bendras ilgis apie 781 m. Ruožai nuo Vytauto gatvės iki Grafų Tiškevičių alėjos ir nuo Birutės alėjos iki Meilės alėjos skirti nemotorizuotam eismui. Projektuojamos gatvės kategorija D2/E. Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 5–6 m. (preliminarios gatvės koordinatės: pradžios: X – 6201701,82; Y – 316507,60, pabaigos: X – 6201884,25; Y – 316066,01).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos apmokamos Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) lėšomis. Už atliktas projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma gavus statybą leidžiantį dokumentą ne vėliau kaip per 30 k d nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 d d nuo sutarties pasirašymo d.
3. Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k d nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos.
4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 d d nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-07-26
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas (toliau – teikėjas) pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 (trylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Techninį darbo projektą parengti per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
Rengiamam projektui privaloma bendroji ekspertizė, kurią atliks Statytojo parinktas ekspertizės rangovas. Preliminarus bendrosios ekspertizės atlikimo procedūrų laikas numatomas apie 1 mėn. Šis laikas įskaičiuojamas į projekto parengimo terminą. Už techninio darbo projekto ekspertizę sumoka Užsakovas.
Techninio darbo projekto sprendiniai bus teikiami eismo saugumo audito atlikimui. Preliminarus eismo saugumo audito atlikimo procedūrų laikas numatomas apie 2 savaites. Šis laikas įskaičiuojamas į projekto parengimo terminą. Eismo saugumo audito paslaugas atliks Užsakovo parinktas rangovas. Eismo saugumo audito paslaugas apmoka Užsakovas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, sutarties ir statinio projekto rengimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama Statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki statinių statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?